Tapahtumayksikkö järjestää järjestyksenvalvontakursseja

17.9.2012

Tapahtumiin liittyvä järjestyksenvalvonta muuttuu koko ajan tiukempaan suuntaan ja useilla Lahden seudun tapahtumilla on akuutti tarve uusien järjestyksenvalvojien saamiseksi tapahtumiinsa. Tästä syystä järjestetään sarja järjestyksenvalvontakursseja Tapahtumayksikkö -hankkeen toimesta kompensoidulla hinnalla, jolloin näille kursseille tätä kautta osallistuvat sitoutuvat tulemaan mukaan Tapahtumayksikön järjestyksenvalvojarekisteriin ja suostuvat olemaan Lahden seudun tapahtumien tavoitettavissa. Näin saamme Lahden seudulle toimivan ammattimaisen järjestyksenvalvojaverkoston, jota hyödynnetään alueella ahkerasti. Sopimukset mahdollisista jv-töistä tehdään tapahtumajärjestäjän ja jv:n kesken, kuten normaalistikin, Tapahtumayksikön toimiessa vain tiedottajana olemassa olevista järjestyksenvalvojaresursseista.

 
1.       Järjestyksenvalvojan peruskurssi 32 h, hinta 100 €/hlö mikäli Tapahtumayksikön kautta ilmoittautuneita on vähintään 10, mikäli tätä kautta ilmoittautuneita on alle 10, on hinta 135€.
 
VIIKONLOPPUKURSSI
Paikka: Lahti, Keilahalli, Launeenkatu 5.
Aika: 20.–21.10., 10.11. ja 17.11. alkaen kello 11.00
 
VIIKONLOPPUKURSSI
Paikka: Heinola, Ravintola Tukkijätkän kabinetti, Kauppakatu 13. 
Aika: 27.–28.10. ja 3.-4.11. alkaen kello 9.00
 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan järjestyksenvalvojista annetun lain 104/2007 tarkoittamissa tilaisuuksissa: yleinen kokous ja yleisötilaisuus, majoitus- ja ravitsemisliikkeet, leirintäalueet ja matkustaja-alukset. Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi paikkakuntansa poliisilta. Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa 5 vuotta.
 
2.       Järjestyksenvalvojan kertauskurssi 8 h, hinta 70 €/hlö mikäli Tapahtumayksikön kautta ilmoittautuneita on vähintään 10, mikäli tätä kautta ilmoittautuneita on alle 10, on hinta 75€.
 
VIIKONLOPPUKURSSI
Paikka: Lahti, Keilahalli, Launeenkatu 5.
Aika: 22.9. alkaen kello 11.00
 
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistään. HUOM! Haettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä uudelleen 6 kuukauden sisällä aikaisemman hyväksynnän päättymisestä, tulee hakemukseen liittää todistus järjestyksenvalvojan kertaus-koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Mikäli edellä mainittu 6 kuukauden määräaika on umpeutunut, kertauskurssi ei riitä, vaan vaaditaan todistus uuden, vahvistetun peruskoulutuksen (32 h) hyväksytysti suorittamisesta.Kertauskoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi omalta paikallispoliisiltaan.
 
3.       Voimankäytön lisäkoulutus 12 h, hinta 80 €/hlö mikäli Tapahtumayksikön kautta ilmoittautuneita on vähintään 10, mikäli tätä kautta ilmoittautuneita on alle 10, on hinta 90€.
 
VIIKONLOPPUKURSSI
Paikka: Vääksy. Paikka tarkennetaan ilmoittautuneille.
Aika: 15.–16.9. alkaen klo 9.00 (6+6h)
 
Voimankäytön lisäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta paikallinen poliisi voi erikseen edellyttää vastaavaa koulutusta erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen. Tämä koulutus sopii myös niille, jotka haluavat täydentää ammattitaitoaan lisäämällä varmuutta työtehtäviensä hoitamiseen.
  
4.       OC-sumutinkoulutus järjestetään tarvittaessa kiinnostuneille. (6h teoriaa ja 5h käytäntöä)
 
OC- kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneille tai järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, joilla ei ole kaasusumuttimen kantamis- ja käyttämisoikeutta. Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi kantaa järjestyksenvalvojatyötehtävissään mukanaan käsirautoja, muovisia nippusiteitä sekä enintään 70 cm pituista vinyylipatukkaa, mutta ei kaasusumutinta. Järjestyksenvalvojan peruskurssin todistus tai järjestyksenvalvojan kortti tulee esittää kurssin alussa. Koulutus antaa oikeuden kaasusumuttimen hallussapitoluvan hakemiseen paikalliselta poliisilta. Kurssi sisältää voimankäytön yleisen osan koulutuksen sekä kaasusumutinkoulutuksen.
 
Kurssit ovat max. 20 hengelle/kurssi. Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Kursseja uusitaan tarvittaessa. Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu ilmoittautumalla inkeri.maatta@lakes.fi -osoitteeseen. Kurssimaksut hoidetaan suoraan kouluttajalle.  
 
Kouluttajana toimii JH Safen Jukka Hakulinen, joka on hankkinut käytännön osaamista monipuolisesti niin itsepuolustuksesta, voimankäytöstä, budolajeista, psykologiasta, ihmisen fysiologiasta ja käyttäytymisopista. Koulutusta on myös Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Hakulinen on myös Poliisihallituksen hyväksymä järjestyksenvalvojakouluttaja sekä vartijoiden voimankäytön kouluttaja. Lisätietoja: http://jhsafe.org.
  
Järjestyksenvalvojat ja poliisi
 
Järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjällä on oikeus saada koulutukseen hakeutuneen kotikunnan poliisilaitokselta lausunto koulutukseen hakeutuneen sopivuudesta järjestyksenvalvojatehtäviin.
Sopivuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota henkilön rehellisyyteen luotettavuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin järjestyksenvalvojatehtävässä. Järjestyksenvalvojaksi haluavan on oltava 18 vuotta täyttänyt.
 
Järjestyksenvalvojaksi poliisilta hyväksymistä haettaessa on oltava mukana:
  • hakemuslomake täytettynä
  • 2 valokuvaa
  • selvitys sisäasiainministeriön hyväksymän perus- tai kertauskoulutuksen suorittamisesta
  • tarvittaessa selvitys eräissä tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta
  • tarvittaessa selvitys järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta
  • tarvittaessa selvitys kaasusumuttimen kantamisen mahdollistavan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta
Järjestyksenvalvojien oikeudet ja velvollisuudet on määritelty laissa järjestyksenvalvojista (533/1999).

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen maksaa 34 euroa. (=järjestyksenvalvojakortti)
 
Inkeri Määttä                                                            Tiina Kallio
Tapahtumayksikkö                                               Lahti Travel Oy / Tapahtumayksikkö
inkeri.maatta@lakes.fi                                           tiina.kallio@lahtitravel.fi
Puh. 040 680 49 10                                                Puh. 050 371 05 12