Tapahtumaryhmä on täällä taas

16.5.2017

Tapahtumaryhmä avustamaan seuroja tapahtumajärjestelyissä Tapahtumaryhmä on osa Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n (PHLU) tuottamaa nuorten työllistymispalvelua. Tapahtumaryhmään työllistetyt ovat työkokeilussa työkokeilusopimuksella PHLU:ssa Liikunnalla tukea työelämään LITTI2 -hankkeen kautta.

Ryhmäläiset toimivat apuna tapahtumien rakentamisessa, toteuttamisessa ja purkamisessa. Ryhmä voi tulla avuksi esim. inventaarioon, muutto- ja kantoapuun, järjestely- ym. tehtäviin, siivoukseen, rakentamiseen, julisteiden jakoon, toimitsijan tehtäviin, liikunnan ohjaukseen apuohjaajiksi ym. Tapahtumaryhmä ei tule toteuttamaan seurojen jatkuvaa toimintaa. Ryhmän työaikaa ovat arkipäivät ja tarvittaessa illat sekä viikonloput. Ryhmä toimii PHLU:n ja Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden rahoituksella pilottina 1.6.-31.12.2017 välisenä aikana. Toiminnalle ei ole myönnetty julkista rahoitusta.

PHLU:ssa tapahtumaryhmän vetäjänä toimii Krista Lumpo ja työntekijöiden yksilövalmentajana Eemeli Salomäki. Tapahtumaryhmäläiset ovat vakuutettuina joko TE-toimiston tai PHLU:n kautta. Ryhmän apu on seuroille maksutonta.

 

Jos seurastanne löytyy tarvetta apukäsille, toivomme seuraavia tietoja tapahtumista:

 

  • Tapahtuman yhteyshenkilö + yhteystiedot ja tapahtuman aikainen vastuuhenkilö/ohjaaja + yhteystiedot (jos eri kuin tapahtuman yhteyshenkilö)
  • Tapahtuman ajankohta ja päivät, joille on tarve
  • Kuinka monelle henkilölle on tarve
  • Tehtävien yleiskuvaus (esim. toimitsijatehtävät, rakennus-/purkutehtävät, kioski, ohjaustehtävät jne.)

 

Tapahtumaryhmä ei vastaa tapahtuman kokonaisjärjestelyistä eikä korvaa seuran työntekijöitä vaan on apuna tapahtuman järjestelyissä. Tapahtuman järjestäjä vastaa henkilöiden perehdytyksestä työtehtäviin etukäteen. Tapahtuman järjestäjä nimeää tapahtumaryhmälle tapahtuman aikaisen esimiehen ja ohjaajan (= vastuuhenkilö). Tapahtuman järjestäjä vastaa myös mahdollisista ryhmäläisille tulleista matkakuluista ja järjestää tarvittaessa ruokailun.

 

Pyydämme ilmoittamaan tapahtumaryhmän tarpeesta Krista Lumpolle 26.5 mennessä, jotta pystymme kartoittamaan työkokeilijoiden määrän kesäksi. Uudet tapahtumat tulee jatkossa ilmoittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry pidättää oikeuden päättää tapahtumista, joihin tapahtumaryhmä osallistuu.

Tapahtumaryhmä avustaa pääsääntöisesti Lahden ja Hollolan alueen seuroja, mutta aluetta voidaan laajentaa tarpeen mukaan.

 

Yhteyshenkilö: Krista Lumpo, puh. 041 478 9589, krista.lumpo@phlu.fi

 

Liikunnallisin yhteistyöterveisin

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

 

Mai-Brit Salo                                                       Arto Virtanen

                                                                                Projektipäällikkö
Liikunnalla tukea työelämään LITTI2 -hanke