KKI-hanketukea Päijät-Hämeeseen

22.6.2017

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea seitsemälle terveysliikuntahankkeelle Päijät-Hämeeseen, yhteensä 10 600 euroa.

Asikkalan 4H-yhdistys ry:lle myönnettiin 800 € tukea perhesirkusryhmän toteuttamiseen. EMA Sport sai 2 000 € tukea vähän liikkuvien aikuisten liikuntakurssien perustamiseen. Orimattilan Jymy ry:lle myönnettiin 2 300 € tukea matalankynnyksen liikuntaryhmien järjestämiseen. Päijät-Hämeen salibandyseura sai 1 500 € tukea miesten salibandyryhmien toteuttamiseen. Päijät-Hämeen Terveydenhoitajayhdistys ry:lle myönnettiin 900 € tukea terveydenhoitajien liikuntaryhmän järjestämiseen. Tmi Paavali Pipatti sai 1 600 € tukea päiväkodin työntekijöiden liikuntaryhmien järjestämiseen. Voimistelu- ja urheiluseura Lappilan Nousu ry sai 1 500 € tukea aikuisten liikuntaryhmien toteuttamiseen.  

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 253 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 131 hankkeelle yhteensä 209 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki -> KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2017.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.


KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.