Liikkuva koulu on nyt koulujen arkea

2.8.2017

Liikunnan aluejärjestöt kuntien ja koulujen apuna Liikkuva koulu –toiminnan kehittämisessä

Liikkuva koulu -ohjelma on saanut tuulta purjeisiinsa. Hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on, että jokainen peruskoulu on mukana Liikkuva koulu –ohjelmassa. Tällä hetkellä lukema on 1978, joka tarkoittaa 80 prosenttia suomalaisista peruskouluista.

  • Ohjelma on otettu hyvin vastaan. Rekisteröityneiden koulujen määrä on kasvanut nopeasti. Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun alueen kouluista rekisteröityneitä kouluja on jo lähes 90. Liikkuva koulu -rahoitus on mahdollistanut ison panostuksen liikunnan lisäämiseksi koulupäivän aikana, sanoo PHLU:n lasten liikunnan aluekehittäjä Krista Pöllänen.

Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun alueelle kehittämistukea myönnettiin 12 kunnalle yhteensä 312 800 euroa.

 

Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä koulun omalla tavalla

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Koulupäivän aktiivisuus voidaan jakaa useaan eri alueeseen. Siihen kuuluvat välituntien liikunta, koulumatkojen liikkuminen, liikuntakerhot, oppituntien istumisen tauottaminen sekä liikkeen sisällyttäminen suoraan oppiaineisiin. Liikuntatunnit toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Liikkuva koulu ohjelman vahvuus on se, että jokainen koulu voi rakentaa oman liikkuvan koulunsa, valmista toimintamallia ei ole. Yleensä ensimmäiset askeleet on otettu välituntiliikunnan lisäämisellä.

  • Koulut ovat hyvin eri vaiheissa. Osassa kouluissa ollaan vielä alussa, kun taas pitempään kehittämistyötä tehneissä kouluissa pohditaan, kuinka uudet hyväksi koetut tavat saadaan osaksi koulun toimintakulttuuria.

  • Ensisijaisen tärkeää Liikkuvan koulun onnistumisen kannalta on koulun johdon tuki ja sitoutuminen. On tärkeää, että Liikkuva koulu työ on koulun yhteinen valinta ja sitä tehdään koko kouluyhteisöllä.

  • Pienillä teoilla ja toimintakulttuurin muutoksilla voi olla iso vaikutus lapsen aktiivisuuden tukemisessa ja lisäämisessä.


Lisää liikettä oppilaiden iltapäivään

Iltapäivät ovat myös aktiivista aikaa. Syksyllä käynnistyvät Olympiakomitean yritystuella Lasten liike -kerhotoiminnat Orimattilassa ja Hollolassa. Lisätietoa www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/


Lisätietoja:

Krista Pöllänen, lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
050 543 5934, krista.pollanen(a)phlu.fi

 

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuri-ministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Lisätietoa www.liikkuvakoulu.fi.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulupäivän liikunnallistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun alueen Liikkuva koulu -avustukset

perusasteelle
Hartolan kunta                            8 000 €
Heinolan kaupunki                     10 000 €
Hollolan kunta                            40 000 €
Joutsan kunta                             1 500 €
Kuhmoisten kunta                       3 800 €
Kärkölän kunta                           12 000 €
Lahden kaupunki                      100 000 €
Lahden kristillisen koulun            3 000 €
kannatusyhdistys ry
Lapinjärven kunta                        4 000 €
Loviisan kaupunki                      22 000 €
Orimattilan kunta                       10 000 €
Padasjoen kunta                         5 000 €

2. asteelle
Asikkalan kunta                            3 500 €
Lahden kaupunki                        90 000 €