Aluejärjestöt yhteisellä asialla liikuntapoliittisen selonteon valmistelussa

9.4.2018

Liikunnan ja urheilun aluejärjestöt jättivät 5.4. lausuntonsa liikuntapoliittisen selonteon valmisteluun liittyen. Aluejärjestöjen neljä keskeistä linjausta tulevaan selontekoon ovat:
 

I Edistetään seurojen elinvoimaa

II Vahvistetaan poikkihallinnollisuutta liikuntaa ja urheilua edistettäessä

III Lisätään terveyttä edistävää liikuntaa

IV Vahvistetaan liikuntakulttuurin alueellista kehitystyötä

Lausunto liitteenä.