Päijäthämäläisiltä kysytään sosiaali- ja terveyspalveluista – tavoitteena uuden maakunnan palvelulupaus - vastaa ja vaikuta 16.9. mennessä

14.9.2018

Päijäthämäläisiltä kysytään sosiaali- ja terveyspalveluista – tavoitteena uuden maakunnan palvelulupaus

 

Päijät-Hämeen maakunnan asukkaille, sote-palveluijen henkilökunnalle ja palveluntuottajille avataan kysely, jossa kysytään heille tärkeitä asioita sote-palveluissa. Kysely on osa uuden maakunnan palvelulupauksen valmistelua, joka on alkanut keväällä. Valmisteluun on tähän mennessä osallistunut muun muassa Päijät-Hämeen kuntien vammais- ja vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelulupaus on maakunnan järjestäjän asukkaille osoittama tahdonilmaisu. Se kertoo, miten Päijät-Hämeen maakunta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen maakunnassa. Palvelulupauksessa otetaan kantaa esimerkiksi palvelujen saatavuuteen, saavutettavuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen. Palvelulupaus huomioi koko yksittäisen asiakkaan asiakasprosessin.

Palvelulupauksen valmistelu on osa sote-järjestäjän valmistelua Päijät-Hämeessä. Järjestäjän valmistelua tehdään Päijät-Hämeen liitossa ja julkisen sote-tuottajan valmistelua Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Nyt valmisteltava järjestäjän palvelulupaus kattaa kaikki maakunnan järjestämät palvelut, eli myös yksityisten palveluntuottajien tuottamat sote-palvelut.

Palvelulupauksen valmisteluun liittyvä kysely löytyy osoitteesta https://my.surveypal.com/Palvelulupaus-sote. Vastausaika kyselyyn on 15.8.-16.9.2018. Vastauksen yhteydessä on mahdollista myös osallistua arvontaan, jossa pääpalkintona on tablettitietokone.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Kirsi Korttila
p. 044 371 9453
kirsi.korttila@paijat-hame.fi