Koronan johdosta on Asianajotoimisto Legistumin kanssa tehty ohjeistus seuroille

17.3.2020

Päivitetty 17.3.2020


Harjoitus- ja kilpailutapahtumien keskeyttäminen on nostanut esiin kysymyksiä työsuhteiden, sopimussuhteiden ja harrastajien oikeuksien osalta. Asianajaja Teppo Laine on koonnut ohjeistuksen, johon on kirjattu yleisluontoisia suuntaviivoja. Tapaus on kuitenkin ainutlaatuinen ja siten asiaan liittyvä lainsäädäntö jättää tulkinnanvaraa, kun oikeustapausaineistoa ei ole.
 

Suomen hallitus on suosittanut rajoittaa yli 500 osallistujan julkisia kokoontumisia ja tapahtumia koronaviruksen estämiseksi. Toistaiseksi vain isot tapahtumat on kielletty, mutta yleisenä toimintaohjeena on suosia toimintamalleja, joissa isoja joukkoja ihmisiä ei ole samassa paikassa samaan aikaan.

Ohjeistus pätee myös urheilutoimintaan. Siten on perusteltua ja viranomaisohjeiden mukaista keskeyttää erilaiset harjoitus- ja kilpailutapahtumat tilapäisesti. Keskeyttäminen on nostanut esiin kysymyksiä työsuhteiden, sopimussuhteiden ja harrastajien oikeuksien osalta.

Legistumin asianajaja Teppo Laine on koonnut ohjeistuksen, joka on pdf.-tiedostona liitteenä. Koontiin on kirjattu yleisluontoisia suuntaviivoja. Tapaus on kuitenkin ainutlaatuinen ja siten asiaan liittyvä lainsäädäntö jättää tulkinnanvaraa, kun oikeustapausaineistoa ei ole. Ohjeistusta pyritään päivittämään olosuhteiden muuttuessa. Ohjeistuksen ovat toteuttaneet yhteistyössä ESLU ja Legistum.