Havainnoista liikkeeksi -koulutus

Aika: 19.3.2018 klo 13 - 16
Paikka: Lahden Urheilukeskus, kokoustila 1, rappu 2. ylin krs

HAVAINNOISTA LIIKKEEKSI - lasten motoristen taitojen havainnointi (3 h)
Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvattajalle käytännönläheinen tietopaketti lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Ilmoittaudu tästä.