LIIKETTÄ HOLLOLAN KYLILLE -HANKE

Liikettä Hollolan kylille -hankkeen tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä liikuntapalveluita, -mahdollisuuksia sekä viestintää. Toiminta-aika on 1.4.-31.12.2019, ja hankkeen rahoittavat AVI sekä Hollolan kunta. Päätavoitteet ovat:

  1. Kaiken ikäisten omatoimisen liikkumisen lisääminen omatoimisesti ja yhteisöllisesti.
  2. Liikuntaneuvonnan jalkauttaminen (erityisesti ryhmämuotoisesti) koko kunnan alueelle.
  3. Vertaisohjaajien kouluttaminen ja tukeminen.
  4. Ulkoilureitistöjen kehittäminen ja kartoittaminen.

Kaikkia toimintoja pyritään edistämään yhteistyössä kuntalaisten, kuntatoimijoiden ja rinnakkaishankkeiden kanssa. Toiminta keskittyy erityisesti kyläkeskuksiin.

 

Lisätietoja: Reda Oulmane, reda.oulmane(at)phlu.fi, puh. 044 240 7490