LIIKKUVA TYÖPAIKKA -HANKE

Liikkuva Työpaikka -hankkeen tarkoituksena on edistää ammattikuljettajien työkuntoa ja jaksamista liikuntaneuvonnan avulla. Hanketta rahoittavat AKT, ALT sekä Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -hanke. Toteutuksesta vastaavat KKI ja PHLU, toiminta-aika on tammikuusta syyskuuhun 2019.

Ammattikuljettajan työ on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta haastavaa; taukojen ajoittaminen ja ruokailumahdollisuudet ovat rajalliset, työaika vaihtelee ja päivät voivat olla hyvin pitkiä haastaen unirytmin. Lisäksi runsas istuminen kuormittaa elimistöä. Vireystilan ja jaksamisen heikkeneminen näkyy pahimmillaan paitsi työkyvyn, myös liikenneturvallisuuden heikkenemisenä.

Hankkeeseen osallistujat on rekrytoitu ammattiliittojen kautta vapaaehtoisina. Toiminta koostuu elintapaohjauksesta, erilaisista terveyden ja hyvinvoinnin mittauksista, ryhmätapaamisista sekä verkkovalmennustyökalujen hyödyntämisestä. Tavoitteena on kohentaa osallistujien yleistä hyvinvointia ja koettua jaksamista sekä löytää toimivia keinoja kompensoida työn aiheuttamia haasteita.

AKT kokoaa osallistujien kokemuksia hankkeesta markkinointikäyttöönsä toimivien käytänteiden jakamiseksi muille kuljetusalalla työskenteleville. Alla liitteinä julkaisut vuodelta 2019:

Hankkeen tulokset

PDF-tiedostoLiikkuva työpaikka -hanketulokset.pdf (1.9 MB)
Yhteenveto Liikkuva Työpaikka -hankkeen keskeisistä tuloksista

Lisätietoa yhteistyökumppaneista:

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT)

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

 

Lisätietoja: Reda Oulmane, reda.oulmane(at)phlu.fi, puh. 044 240 7490