TYÖKYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN -HANKE

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Työkykyisenä työelämään -hankkeen tavoitteena on vastata valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja toimenpideohjelmien painopistealueisiin. Hanke pyrkii vaikuttamaan lahtelaisten työttömien elämänhallinnan, hyvinvoinnin, työkyvyn ja työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen ja sijoittumiseen työkykyisinä työmarkkinoille.

 

Hankkeen konkreettisina tuloksina syntyy Lahteen huonossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan osallistava toimintamalli, jonka muodostavat kaksi osiota:
1. Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju ja toimintamalli
2. Työttömien työkykytodistuksen toimintamalli


Hanke edistää erityisesti hyvinvointia, yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, sekä huomioi sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa. Toimintamalleissa yksilö on keskiössä. Yksilöön pyritään vaikuttamaan moniammatillisen verkoston avulla niin fyysisenä, psyykkisenä kuin sosiaalisena kokonaisuutena. Liikunnan, ravitsemuksen ja levon merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun pyritään vaikuttamaan yksilön työkykyisyyden
parantamiseen. Tämän kolminaisuuden kuntoon saattamisella yksilöllä on entistä paremmat mahdollisuudet sijoittua työkykyisenä työelämään.


Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat lahtelaiset pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti yli 50 -vuotiaat (mm. pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset). Palvelut ovat avoinna myös maahanmuuttajille.

 

Hanke tekee sektorirajat ylittävää yhteistyötä Hämeen TE-toimiston Lahden toimipisteen, Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden, Lahden kaupungin liikuntapalveluiden, Lahden kaupungin sosiaali ja terveystoimen, alueen oppilaitosten sekä alueen matalankynnyksen liikuntapalveluiden tarjoajien (3. ja yksityinen sektori) kanssa.

 

 

Lisätietoja:

Keijo Kylänpää, keijo.kylanpaa(at)phlu.fi, puh. 040 552 9233

Reda Oulmane, reda.oulmane(at)phlu.fi, puh. 044 240 7490