LIIKETTÄ LAHDEN ALUEEN YRITTÄJILLE -HANKE

Liikettä Lahden alueen yrittäjille -hanke toteutettiin Päijät-Hämeessä vuosien
2016-2018 välisenä aikana. Hankkeen päätoteuttajana sekä koordinoijana toimi
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry yhteistyössä Päijät-Hämeen ja Lahden Yrittäjien, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun, Lahden Ammattikorkeakoulun sekä Hämeen ELY -keskuksen kanssa. Hankkeen päätavoite oli lisätä Päijät-Hämäläisten mikroyritysten
(1-9 henkilöä) yrittäjien ja työntekijöiden liikunnan harrastamista ja yleisesti arjen
fyysistä aktiivisuutta ottaen huomioon myös muut hyvinvoinnin osa-alueet.

Hankkeen päätyttyä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu järjestää yhteistyössä hankkeen kumppanien kanssa jatkossakin yrittäjille erilaisia liikunta lajikokeiluja, -ryhmiä ja mahdollisuuksia osallistua kuntotesteihin. Näistä tiedotetaan erikseen yhdessä hankkeen kumppanien kanssa.

Alla olevasta hankkeen loppuraportista selviää tarkemmin hankkeen toimintamalli, tulokset, onnistumiset ja haasteet. PHLU haluaa kiittää kaikkia mukana olleita yrittäjiä sekä yhteistyökumppaneita aktiivisesta osallistumisesta.