BUUSTAUS

Buustaus eli konsultointi ja koordinointi linkittävät Buusti360-palvelut luontevaksi osaksi yrityksen hyvinvointia ja työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Asiantuntijamme osallistuu työhyvinvoinnin kokonaisuuden suunnitteluun, esimerkiksi valmistelutyön, työhyvinvointiryhmän palaverien tai kampanjoiden toteuttamisen muodossa. Yksittäiset Buustaukset ovat järjestettävissä, mutta suurin hyöty saadaan muiden palveluiden ja kokonaisuuden tukena.

Buustauksen myötä hyvinvointi ja työssä jaksaminen saadaan entistä näkyvämmäksi osaksi työtekijän päivää. Näkyvyys puolestaan lisää tietoisuutta ja kiinnostusta asiaa kohtaan. Buustaus on tehokas tapa varmistaa, etteivät muut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet jää kokonaisuudesta irrallisiksi osiksi.

Yrityksen hyvinvoinnin koordinointi.
Päijät-Hämeen Liikuntaneuvonta -flieri.

Esimerkkejä Buustauksen vaikutuksesta:

  • Liikunnan harrastusmahdollisuuksista viestitään aktiivisesti ja työnantaja tukee liikkumista
  • Työympäristö kannustaa terveyttä edistävän ravitsemukseen
  • Työntekijöiden jaksamista pidetään aidosti tärkeänä ja tunnistetaan sen vaikutus tuottavuuteen
  • Yhteiset teemat ja tavoitteet parantavat yhteisöllisyyttä

Yksittäisen Buustaustunnin hinta on 69€ (+alv. 24%). Laajemmissa kokonaisuuksissa hinta muodostuu valittujen toimintojen perusteella.


Lisätietoja:

Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi, puh. 040 240 7490

Keijo Kylänpää
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi, puh. 040 552 9233

Buusti 360 -logo.