TYÖHYVINVOINTIKYSELY

Työhyvinvointikyselyn tarkoituksena on selvittää yrityksen työntekijöiden koetun työssä jaksamisen sekä terveyskäyttäytymisen lähtötilanne ja seurata toiminnan vaikuttavuutta. Vastaaminen verkkopohjaiseen kyselyyn onnistuu vaivattomasti työntekijän omalla koneella. Jo kyselyn täyttäminen on monesti ensimmäinen askel tunnistamaan haasteet omassa terveyskäyttäytymisessä.

Tuloksista kootaan yhteenveto, joka käydään tarkasti läpi yrityksen johdon kanssa, ja niitä voidaan myös hyödyntää viestinnässä. Kysely toimii yhtenä seurantatyökaluna muiden toimintojen vaikuttavuuden ja koetun mielekkyyden arvioimiseksi. Lisäksi kyselyn kautta voidaan saada nimettömästi tietoa, joka saattaisi muuten jäädä pimentoon.

Työkyky-kyselyn hinta on alkaen 390 € (+alv. 24%).

Nainen kirjaamassa testituloksia.
Esimerkki testituloksista.

Lisätietoja:

Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi, p. 040 240 7490

Keijo Kylänpää
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi, p. 040 552 9233

Buusti 360 -logo.