CASE - LIIKKUVA TYÖPAIKKA

Liikkuva Työpaikka -hankkeen tarkoituksena oli edistää ammattikuljettajien työkuntoa ja jaksamista liikuntaneuvonnan avulla. Hanketta rahoittivat AKT, ALT sekä Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -hanke. Toteutuksesta vastasivat KKI ja PHLU, ja toiminta-aika oli tammikuusta syyskuuhun 2019.

Työporukka poseeraamassa.

Ammattikuljettajan työ on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta haastavaa; taukojen ajoittaminen ja ruokailumahdollisuudet ovat rajalliset, työaika vaihtelee ja päivät voivat olla hyvin pitkiä haastaen unirytmin. Lisäksi runsas istuminen kuormittaa elimistöä. Vireystilan ja jaksamisen heikkeneminen näkyy pahimmillaan paitsi työkyvyn, myös liikenneturvallisuuden heikkenemisenä.

ALT, AKT, KKI -logot.

Hankkeeseen osallistujat rekrytoitiin ammattiliittojen kautta vapaaehtoisina. Toiminta koostui elintapaohjauksesta, erilaisista terveyden ja hyvinvoinnin mittauksista, ryhmätapaamisista sekä verkkovalmennuksesta. Tavoitteena oli kohentaa osallistujien yleistä hyvinvointia ja koettua jaksamista sekä löytää toimivia keinoja kompensoida työn aiheuttamia haasteita.

AKT kokosi osallistujien kokemuksia hankkeesta toimivien käytänteiden jakamiseksi muille kuljetusalalla työskenteleville. Alla julkaisut vuodelta 2019:

Osallistujien tarinoita

Olipa kerran mies -sivustolla

Hankkeen tulokset

 

Lisätietoa yhteistyökumppaneista:

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT)

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

 

Lisätietoja: Reda Oulmane, reda.oulmane(at)phlu.fi, puh. 044 240 7490