Avoimet Ovet -koulutus, etänä

  • ma 7.12.2020 klo 17:3019
  • Teams

PHLU:n alueen Avoimet Ovet -hankkeen seurojen ensimmäinen järjestetään Teams -tapaamisena.

Hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa seuratoimintaan.

Ohjelma:

  • Avoimet Ovet -hanke ja sen tavoitteet
  • urheilijan tarina (urheilijana/harrastajana urheiluseurassa)
  • seurakyselyn tulokset ja pilottiseurojen lähtötilanteen kartoitus (pilottiseurat listatkaa jo etukäteen omat tavoitteet ja kehittämisen kohteet hankkeelle)
  • Avoimet Ovet kehittämisprosessin käynnistäminen
  • kevään seuratapaamisen ajankohdan sopiminen

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Mukaan Teams-tapaamiseen pääset sinulle sähköpostitse lähetetyn linkin kautta tai kopioimalla alla olevan linkin ja liittämällä sen selaimeesi:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk0MjYyNjAtZTYwYS00OTU3LWE0OWMtNTkxYTJkOGI3NzA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be316f73-af9a-410b-abe1-a0e39d3f8e90%22%2c%22Oid%22%3a%2230ce3496-53c1-42fe-9762-2ce48e6c52cc%22%7d


Lisätietoja:

PHLU:n aluejohtaja, Mai-Brit Salo, maippi.salo@phlu.fi

Suomen Paralympiakomitea, Avoimet Ovet hankekoordinaattori Nina Peltonen nina.peltonen@paralympia.fi