PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNNAN JA ELÄMYSTEN TIEKARTTA

Päijät-Hämeen Liikunnan ja elämysten tiekartta -hanke määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla Päijät-Hämeen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.


Tiekartassa yhdistyvät nykyisin hajallaan olevat kehittämisteemat ja tarpeet sekä löydetään synergiaetuja ja liittymäpintoja eri kehittämisteemojen välillä. Tiekartta toimii myös alueellisen TKI-toiminnan profiloinnin ja näkyvyyden lisäämisen työkaluna.


Hankkeen tuloksena syntyy visualisoitu tiekartta, joka luo suuntaviivat liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin edistämiselle Päijät-Hämeessä vuosille 2021-2030.

Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja PHLU.


Lisätietoja: 
Keijo Kylänpää 
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi 
p. 040 552 9233

Tutustu hankkeeseen myös täältä.


VASTAA JA VAIKUTA!

Hanketyön tukena toteutamme kaksi kyselyä, organisaatioille suunnatun kyselyn sekä kaikille kuntalaisille tarkoitetun hyvinvointikyselyn. Kyselyihin vastaaminen on tärkeää, jotta tiekartan valmistelussa tulee huomioitua laaja-alaisesti eri sidosryhmien näkemykset. Kyselyihin vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Huomioithan, että kyselyt eivät välttämättä toimi IE-selaimella.
Pääset vastaamaan kyselyihin oheisten linkkien kautta:

Organisaatioille suunnattu kysely: https://link.webropolsurveys.com/S/82847F4C3EE05613

Vastausaika on päättynyt.
Kuntalaisille tarkoitettu hyvinvointikysely: https://link.webropolsurveys.com/S/79E5A0F33F6CCC77

Kaikkien hyvinvointikyselyyn vastanneiden kesken arvotaan hyvinvointituotteita ja lahjakortteja päijät-hämäläisiin elämyksiin, vastausaikaa kyselyyn on 31.5.2020 asti.
Kiitos vastauksistasi jo etukäteen!