PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNNAN, ELÄMYSTEN JA HYVINVOINNIN TIEKARTTA 2030

Lahden hyppyrimäet. Pariskunta ulkoilemassa.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 -hanke määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla Päijät-Hämeen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.


Tiekartassa yhdistyvät nykyisin hajallaan olevat kehittämisteemat ja tarpeet sekä löydetään synergiaetuja ja liittymäpintoja eri kehittämisteemojen välillä. Tiekartta toimii myös alueellisen TKI-toiminnan profiloinnin ja näkyvyyden lisäämisen työkaluna.


Hankkeen tuloksena syntyy visualisoitu tiekartta, joka luo suuntaviivat liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin edistämiselle Päijät-Hämeessä vuosille 2021-2030.


Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja PHLU.Lisätietoja: 
Keijo Kylänpää 
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi 
p. 040 552 9233

Tutustu hankkeeseen myös täältä.