HANKKEEN PALVELUT

Moniammatillista yhteistyötä sujuvasti

Hankkeen aikana luodaan kuntiin yhteistyöverkosto, jonka avulla maakunnassamme voidaan tuottaa entistä tehokkaampaa elintapaohjausta, jollaa on myös työllistymistä edistäviä vaikutuksia.

Työkykyä työelämään -kurssi

Ydintoimintona ovat kunnissa toteutettavat Työkykyä työelämään -kurssit, jotka yhdistävät kattavan elintapaohjauksen sekä työllistämistä edistävät toiminnot. Kurssi jakautuu kolmeen tasoon,  joiden sisältö rakentuu seuraavien teemojen ympärille:

  • Toimintakyky ja terveys
  • Työelämävalmiudet
  • Työelämäsuuntautuminen

Asiakas osallistuu kurssille noin kerran viikossa. Kokonaisuudessaan kurssi kestää muutaman kuukauden. Useimmissa kunnissa tehdään vahvaa yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan  kanssa.

Työkuntotodistuksen jalkauttaminen ja kehittäminen

Työkykyä työelämään -kurssin läpäisseet ansaitsevat itselleen Työkuntodistuksen. Dokumentin avulla työnhakija voi osoittaa työn tekemisen valmiutensa ja hyvinvointiin panostuksensa työnhakutilanteessa. 

Kuntainterventiot

Hanke jalkautuu kuntiin yksitellen, mahdollistaen paikkakuntakohtaisen toimivan mallin rakentamisen. Tukea tarjotaan paitsi verkoston kokoamiseen ja ylläpitämiseen, myös kurssien järjestämiseen ja hallinnointiin.


Lisätietoja: Reda Oulmane, reda.oulmane(a)phlu.fi, p. 044 240 2490