TYÖKYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN (TKT1)

Hanke on päättynyt.

Työkykyisenä työelämään -hankkeen (2017-19) tavoitteena oli vastata valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja toimenpideohjelmien painopistealueisiin. Hanke pyrki vaikuttamaan lahtelaisten työttömien elämänhallinnan, hyvinvoinnin, työkyvyn ja työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen ja sijoittumiseen työkykyisinä työmarkkinoille.


Hankkeen konkreettisina tuloksina Lahteen syntyi huonossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan osallistava toimintamalli, jonka muodostavat kaksi osiota:

1. Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju ja toimintamalli
2. Työttömien Työkuntotodistuksen toimintamalli


Hanke edisti hyvinvointia, yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, sekä huomioi sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa. Erityisesti fyysisen hyvinvoinnin osatekijöiden eli liikunnan, ravitsemuksen ja levon avulla pyrittiin työkykyisyyden parantamiseen. Yksilökeskeisessä toimintatavassa hyödynnettiin moniammatillista verkostoa yksilön huomioimiseksi fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. 


Hankkeen pääkohderyhmät olivat lahtelaiset pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti yli 50 -vuotiaat (mm. pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset). Palvelut olivat avoinna myös maahanmuuttajille.


Hanke teki sektorirajat ylittävää yhteistyötä Hämeen TE-toimiston Lahden toimipisteen, Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden, Lahden kaupungin liikuntapalveluiden, Lahden kaupungin sosiaali ja terveystoimen, alueen oppilaitosten sekä alueen matalankynnyksen liikuntapalveluiden tarjoajien (3. ja yksityinen sektori) kanssa.


Lisätietoja:

Keijo Kylänpää, keijo.kylanpaa(at)phlu.fi, p. 040 552 9233
Reda Oulmane, reda.oulmane(at)phlu.fi, p. 044 240 7490