TYÖKUNTOTODISTUS

Työkuntotodistus on Työkykyisenä Työelämään -hankkeen aikana kehitetty, Lahden työllisyyspalveluiden hyväksymä asiakirja. Todistuksen suorittaja on osoittanut liikuntaneuvontaprosessin yhteydessä aktiivisuutensa ja tahtonsa pitää huolta itsestään ja jaksamisestaan.

Työkuntotodistuksen tärkein tehtävä on osoittaa paitsi työttömälle itselleen, myös työnhakutilanteessa työnantajalle, että työnhakijalla on vähintäänkin kohtuulliset edellytykset selvitä työssään.


Liikuntaneuvonnasta lisätietoa täältä: LIIKUNTANEUVONTA

Liikuntaneuvonnan lisäksi Työkuntodistuksessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen luomaa Kykyviisari-kyselyä. Kysely mittaa vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.


Kykyviisarista lisätietoa täältä: TTL Kykyviisari

Todistusta ja sen toimintamallia on hyödynnetty Lahden alueen lisäksi Kouvolassa ja Tampereella. Työllistämistä edistäviä toimijoita ja liikuntaneuvonnan toteuttajia kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön, Työkuntotodistus palvelisi kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin.

Materiaali ammattilaisille

Täältä löydät ammattilaisille tarkoitetun sivuston, jossa on tarvittavat materiaalit ja ohjeistukset Työkuntotodistuksen käyttöönottamiseksi:

Työkuntotodistus - Ammattilaisille

Todistuksen kriteeristöä on noudatettava tiukasti, jotta sen uskottavuus ja arvostus työmarkkinoilla säilyy.


Lisätietoja:

Keijo Kylänpää
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi
p. 040 552 9233

Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi
p. 044 240 7490