HANKKEEN PALVELUT

Asiakaspolku diagrammi.

Sujuvaa moniammatillista yhteistyötä!

Hankkeen aikana luodaan kuntiin yhteistyöverkosto, jonka avulla maakunnassamme voidaan tuottaa entistä tehokkaampaa elintapaohjausta, jollaa on myös työllistymistä edistäviä vaikutuksia.

Työkykyä työelämään -kurssi

Päijät-Hämeen kunnissa toteutetaan Työkykyä työelämään -kursseja, jotka yhdistävät kattavan elintapaohjauksen sekä työllistämistä edistävät toiminnot. Kurssi jatkopolkuineen rakentuu seuraavien teemojen ympärille:

  • Toimintakyky ja terveys
  • Työelämävalmiudet
  • Työelämäsuuntautuminen

Asiakas osallistuu kurssille noin kerran viikossa. Kokonaisuudessaan kurssi kestää muutaman kuukauden. Useimmissa kunnissa tehdään vahvaa yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan ja liikuntaneuvonnan kanssa.

Työkuntotodistuksen jalkauttaminen ja kehittäminen

Työkykyä työelämään -kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa Työkuntodistus. Dokumentin avulla työnhakija voi osoittaa työn jaksamisen valmiutensa ja panostuksensa hyvinvointiin työnhakutilanteessa. 

Kuntainterventiot

Hanke jalkautuu kuntiin yksitellen, mahdollistaen toimivan paikallisen mallin rakentamisen. Tukea tarjotaan paitsi verkoston kokoamiseen ja ylläpitämiseen, myös kurssien järjestämiseen ja hallinnointiin. Tärkeänä yhteistyökumppanina ovat kuntien työllisyyspalvelut.


Lisätietoja:

Reda Oulmane, reda.oulmane(a)phlu.fi, p. 044 240 2490