LITTI2

Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI2 hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Hankkeelle ei ole myönnetty jatkorahoitusta vuodelle 2020.

Hankkeen aikana tehdyt palkkatukikelpoiset työsuhteet hoidetaan loppuun asti, mutta uusia palkkatuki työsuhteita ei tehdä.

Uuden jatkohankkeen valmisteluja tehdään ja mikäli toiminta tulee jatkumaan jossakin vaiheessa, siitä tullaan tiedottamaan.

Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille asiakkaille ja toimijoille!
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Arto Virtanen, arto.virtanen(a)phlu.fi tai Mai-Brit Salo, maippi.salo(a)phlu.fi

******************************************************

Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI2 hanke on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun työllistämisprojekti, joka alkoi vuoden 2017 alusta ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. LITTI2 toimii Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Orimattilassa, Padasjoella ja Sysmässä.

LITTI2 työllistää palkkatukikelpoisia henkilöitä pääasiassa urheiluseuroihin. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki. Hämeen te-toimisto myöntää palkkatuen, päättää tuen suuruuden ja keston.

LITTI2 tarjoaa myös työkokeilupaikkoja. Työkokeilun avulla nuori saa apua ammatinvalintaan ja työmarkkinoille palaava saa apua osaamisen kartoittamiseen.

Yksilövalmennus tukee kaikkia asiakkaita. Yksilövalmentajat tekevät yhdessä jokaisen palkkatukityöllistetyn ja työkokeilijan kanssa henkilökohtaisen valmennussuunnitelman.