SEURATUET

Aikuisliikuntaa Lahden juoksusuoralla

Opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika vuodelle 2019 on 12.11.-14.12.2018 (hakuaika päättyy klo 16.15).

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille.

Haku tapahtuu tänä syksynä ensimmäistä kertaa Suomi Sport -palvelun kautta.

Alta löytyy ministeriön laatima ohjeistus seuratuen hakijoille sekä ohjeet Suomi Sportin käyttöoikeuksien hakemiseen.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät OKM:n verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa myös PHLU:n seurakehittäjä: kustaa.ylitalo@phlu.fi,040 8390 446

HUOM! Seuratukea vuodelle 2019 haetaan nyt ENSIMMÄISTÄ KERTAA Suomi Sport -palvelun kautta. Seuratuen hakuun pitää hakea järjestelmästä erikseen käyttöoikeus, eli pelkkä seurakäyttäjätehtävä ei riitä!


KKI -tuki vuosittain 31.3. ja 30.9. mennessä

Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -avustusta myönnetään hankkeille, jotka aktivoivat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia yli 40-vuotiaita. Hankehaku on avoin kaikille tahoille ja se järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Avustusten viimeiset hakupäivät ovat 31.3. ja 30.9. Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella  www.kki.likes.fi.
Lisätietoja KKI-tuesta: Keijo Kylänpää, keijo.kylanpaa(at)phlu.fi