URHEILIJOIDEN KAKSOISURAT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ-HANKE

Hjallis Harkimo puhumassa hankkeen seuraseminaarissa Pajulahdessa syyskuussa 2019

Lahti on tunnettu aikaisempina vuosikymmeninä urheilukaupunkina ja Päijät-Häme vahvana urheilumaakuntana. Päijät-Hämeessä vuonna 2016 käynnistetyn Sport Päijät-Häme urheilustrategiatyön, alueen seurafoorumeiden sekä urheilijakyselyiden yhteydessä on kuitenkin havaittu vakavia puutteita päijäthämäläiseen urheilijan polkuun liittyen. Yksi merkittävä haaste on opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilusta työelämään siirtymisessä eli niin sanotuissa urheilijan kaksoisurassa.

Mikäli Lahti ja Päijät-Häme haluaa pitää kiinni yhdestä alueen merkittävästä
vetovoimatekijästä ja varmistaa, että urheilu tuo jatkossakin sekä huippuosaamista, itsensä kehittämisestä innostuneita opiskelevia ja urheilevia nuoria ja motivoitunutta työvoimaa, kannattaa huippu-urheilijoiden mahdollisuuksiin alueella panostaa.

Maaliskuussa 2019 käynnistetty kaksi- ja puolivuotinen ESR-rahoitteinen hanke pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin ja Päijät-Hämeen alueen urheilijoiden kaksoisuran tukemiseen erityisesti siirtymävaiheissa. Kaksoisuralla tarkoitetaan huipulle tähtäävän urheilun ja opiskelun tai työnteon yhteensovittamista. Siirtymävaiheilla tarkoitetaan siirtymistä koulutusasteelta toiselle, siirtymistä opiskeluista työelämään, urheilu-uran vaiheesta toiseen siirtymistä tai urheilu-uran lopettamista ja siirtymistä sen jälkeen vain yhdelle uralle (opiskelijaksi tai työelämään). Hanke tähtää myös siihen, että urheilijoiden taustajoukkojen tietotaito kaksoisuran tekemisen tukemiseen paranisi.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat:
1. Luoda alueelle eri alan asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan osatoteuttajien omaan
toimintaan
2. Toimiva malli urasuunnittelutyökalusta
3. Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen urheilijoiden kaksoisuramallista ja sen tukemisesta

Hankkeen päätoteuttajana toimii Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ja kumppaneina ovat Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry sekä Lahden Ammattikorkeakoulu.Lisätietoja:
kustaa.ylitalo(at)phlu.fi, 
p. 040 8390  446