VARAINHANKINTA

Yllä olevassa liitteessä on koottuna erilaisia tukimuotoja urheiluseuroille.

PHLU tarjoaa seuroille koulutusta varainhankintaan liittyen 

Erasmus+ Sport kannustaa liikunta- ja urheiluorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön 

EU:n Erasmus+ -ohjelman Sport-toiminnosta tuetaan hankkeita, joihin esimerkiksi paikalliset urheiluseurat voivat osallistua. Pienimmillään Erasmus+ Sport -hanke voi olla kahden eri maassa toimivan urheiluseuran yhteistyöprojekti, johon voi saada avustusta 30 000 euroa. Hankkeen avulla voidaan edistää muun muassa valmentajien osaamista, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, osallisuutta tai terveysliikunnan käytäntöjä. 

Hankkeissa voidaan puuttua myös urheiluelämän kielteisiin ilmiöihin kuten ottelumanipulaatioon, dopingiin, väkivaltaan ja syrjintään. Lisäksi voidaan parantaa urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisurien tukemista. 

Avustuksen saaminen ei edellytä hakijalta omarahoitusta, ja myönnetystä avustuksesta maksetaan 70 prosenttia ennen hankekauden alkua. 
Hakuaika on kerran vuodessa ja sijoittuu keväälle (maaliskuun loppu – toukokuun alku). Erasmus+ Sport -hankkeisiin voivat osallistua erilaiset urheilu- ja liikuntasektorilla toimivat yleishyödylliset ja yksityiset tahot. 
Uuden hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. 

Suomessa Opetushallitus antaa tukea ja neuvontaa matalalla kynnyksellä kaikissa hankkeen vaiheissa 

Vuoden 2022 hakuaika päättyy 23.3. klo 17.00. 

Katso lisätiedot Erasmus+ Sport -verkkosivuilta.