TYÖLLISTY HYVÄSSÄ SEURASSA ABC

HENKILÖSTÖ
Yksilövalmentajat, hankesihteeri ja hankepäällikkö ovat neuvonantajia sekä asiantuntijoita niin työllistämisessä kuin työsuhteeseen liittyvässä lainsäädännössä ja toiminnan organisoinnissa. Päivystysaika on arkisin klo 8-16.

IRTISANOMISAIKA
Työsuhteen pituuden ollessa alle vuoden, on irtisanomisaika sekä työntekijän että työnantajan puolelta 14 päivää (ei koske koeaikaa). Tämä on voimassa myös silloin, kun palkkatuella työllistetty työntekijä siirtyy työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille. Lyhyemmästä irtisanomisajasta on kuitenkin mahdollista sopia työntekijän ja työnantajan kesken.

Koeajan kuluessa niin työntekijä kuin työnantajakin voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa.

KOEAIKA
Koeaika on maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, mutta enintään kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa niin työntekijä kuin työnantajakin voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa.

KORVAUKSET

Yli- ja iltatöistä ei makseta rahallista korvausta, vaan työntekijä pitää ansaitut tunnit vapaina työnantajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana.

Sunnuntailta ja pyhäpäiviltä vapaat kertyvät kaksinkertaisina, muina päivinä tunti tunnista.

Työnantaja ei edellytä, että työntekijän tulisi käyttää omia työvälineitään töiden hoitamiseksi, joten näistä ei makseta korvausta.

Työhön sisältyvien matkakulujen korvaamisesta työntekijä ja työnantaja sopivat erikseen.

KÄYTTÄJÄYRITYS
Käyttäjäyritys on yritys, johon palkkatuella palkattu työntekijä siirtyy yhdistyksessä työskentelyn jälkeen. Työntekijän työnantajana pysyy kuitenkin yhdistys.

LASKUTUS
Työllisty hyvässä seurassa-hankkeen tilinumero on 
FI29 5612 1120 4733 65 (OKOYFIHH). Käytössämme on verkkolaskutus.

LOMAKKEET
Käytössä on useita eri lomakkeita, jotta työsuhteeseen liittyvien pakollisten asioiden hoitaminen sujuisi mahdollisimman helposti. Sähköinen asiointi on edellytys hankkeessa mukanaoloon.

 • PHLU:n jäsenanomus (ei-jäsenille)
 • seuratietolomake
 • verkkovaltakirja ELO
 • verkkovaltakirja LÄHITAPIOLA
 • perustiedot lomake LÄHITAPIOLA
 • valtakirja työnantajan asiamiehenä toimimiseen (vakuutukset)
 • sitoumus palkkauksen omavastuuosuuteen yhdistyksille
 • sitoumus palkkauksen omavastuuosuuteen yrityksille
 • henkilötietolomake työntekijältä
 • työsopimus

PALKANMAKSU 
Palvelumme hoitaa työntekijän palkanmaksun ja työnantajana toimivan yhdistyksen työnantajavelvoitteet. Työntekijän on toimitettava verokortti (tai sen kopio) yksilövalmentajalle ennen työsuhdetta tai verokortin muuttuessa.

Työnantaja pidättää oikeuden muuttaa palkkaa, jos työnantajan lakisääteiset maksut muuttuvat tai työnantajana toimiva yhdistys ei saa ilman omaa syytään palkkaan tarvittavia avustuksia.

PALKANMAKSUPÄIVÄ
Palkka maksetaan työntekijälle kerran kuukaudessa. Palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen päivä, paitsi lopputilin maksupäivä työsuhteen viimeinen päivä.

PALKKALASKELMA
Hankkeessa on käytössä verkkopalkka, joten palkkalaskelma lähetetään suoraan työntekijän verkkopankkiin.

Palkkalaskelma on tärkeä tarkastaa joka kerta kun sen saa.

PALKKATUKI 
Yhdistys voi saada palkkatukea työttömän henkilön työllistämiseen. Palkkatuki on max. 1800 €/kk, joka sisältää työnantajakustannukset. Palkkatuesta siis maksetaan työntekijän palkka, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja kaikki lakisääteiset vakuutusmaksut.

POISSAOLOT
Sairauspoissaoloista ja muista poissaoloista työntekijän on ilmoitettava välittömästi niin työnantajalle kuin omalle yksilövalmentajallekin.

Työntekijän on esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työntekijän sairastuessa voi työnantaja edellyttää, että sairauslomatodistus haetaan jo ensimmäisestä sairauslomapäivästä alkaen. Selvitä aina työnantajan kanssa milloin sairauslomatodistus on tarpeellinen.

Sairauslomatodistus toimitetaan työnantajalle, kopio yksilövalmentajalle. Yksilövalmentaja toimittaa tiedon palkanlaskijalle.

Palkkaa maksetaan työntekijälle sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Sairausloman jatkuessa yli kymmenen päivää, työntekijä hakee itse Kelalta sairauspäivärahaa sairausloman loppuajalta. Työsuhteen voimassaoloon sairausloma ei vaikuta. 

Mikäli sairausloma on yli kuukauden mittainen, palkkatukioikeus katkeaa ja siirtyy käytettäväksi myöhemmin.

Työtapaturmasta johtuvassa poissaolossa ei ole omavastuuaikaa. Korvausta haetaan vakuutusyhtiöstä (Lähitapiola).

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Viisi yhtäjaksoista selvittämätöntä poissaoloa oikeuttavat työsuhteen purkamiseen.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU (PHLU)
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu on alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö. PHLU:n toiminnan painopisteet ovat: liikunnallinen elämäntapa, menestyvä urheilu sekä olosuhteet ja edunvalvonta.

PHLU tekee työtä lasten liikunnan, seuratoiminnan ja terveysliikunnan parissa. PHLU kouluttaa, järjestää tapahtumia, kokoaa verkostoja sekä valvoo liikunnan ja urheilun etuja alueellaan. Toiminta-alueena on 16 kuntaa: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. PHLU:lla on yli 200 jäsentahoa, joista noin 170 on urheiluseuroja.

PHLU tekee yhteistyötä mm. Suomen Olympiakomitean, urheilun lajiliittojen ja muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa. PHLU:n toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti.

RIKOSREKISTERIOTE
Kaikkien alaikäisten kanssa työskentelevien on osoitettava työnantajalleen rikosrekisteriote. Lisätietoja Oikeusrekisterikeskuksesta.

SOVITELTU PÄIVÄRAHA
Työntekijän on mahdollista saada soviteltua päivärahaa, jos hän tekee osa-aikatyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että työaika sovittelujakson aikana on enintään 80% alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta (PHLU:n työllistämispalvelussa työaika on pääosin 62,5%). Soviteltua päivärahaa työntekijä hakee joko työttömyyskassasta tai Kelalta.

SÄHKÖINEN ASIOINTI (Suomi.fi valtuudet) 
Palkkahallinnossa asiointi eri viranomaistahojen kanssa tapahtuu sähköisesti Suomi.fi valtuuksilla. Tätä varten tarvitsemme työnantajalta seuraavat 11 valtuutta:

 • palkkatietojen ilmoittaminen
 • palkkatietojen käsittely
 • palkkatuen hakeminen
 • palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen
 • palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu
 • palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätöstietojen tarkastelu
 • tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten
 • työilmoitusten hallinnointi
 • työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hallinnointi
 • työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito
 • veroasioiden hoito

Toimintaamme otetaan mukaan vain ne yhdistykset, joiden yllä olevat Suomi.fi asiointivaltuudet ovat kunnossa.

TOIMENKUVA
Työntekijän tehtävänimike ja toimenkuva on kirjattu työsopimukseen. Työllistävä yhdistys päättää itse työntekijän työtehtävistä. Toimenkuvaan voi kuulua esim. erilaiset toimistotyöt, iltapäiväkerhojen ohjaus, liikunnanohjaus, hoito- ja avustustyö, asiakaspalvelutehtävät, kiinteistönhoito ja -kunnostustyöt, liikuntapaikkojen hoito ym. Työntekijät voivat myös suunnitella ja toteuttaa erilaisia tapahtumia, joissa he saavat koulutusta sekä kokemusta tapahtuman järjestämisestä.

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu edellyttää työnantajana toimivilta yhdistyksiltä, että työntekijät voivat olla PHLU:n käytettävissä muutamana sovittuna päivänä työsuhteen aikana.

TYÖAIKA 
Työntekijän työaika on pääosin 25 tuntia viikossa (5 tuntia päivässä), tämä ei kuitenkaan sisällä lepoaikaa eli ruokatauko viiden tunnin työpäivässä on työntekijän omaa aikaa. Päivittäinen työaika voi olla korkeintaan 8 tuntia. Työ voidaan tehdä päivittäin klo 6-23 välillä. Mikäli työntekoaika poikkeaa normaalista, työnantajan on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään edellisellä viikolla.

Yli- ja iltatöistä ei makseta rahallista korvausta, vaan työntekijä pitää ansaitut tunnit vapaina työnantajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana.

Sunnuntailta ja pyhäpäiviltä vapaat kertyvät kaksinkertaisina, muina päivinä tunti tunnista.

TYÖHÖN PEREHDYTYS
Työnantaja on lain mukaan velvollinen perehdyttämään työntekijän työhön. Perehdyttämiseen liittyy myös työsuojelullisia näkökulmia. Tässä yhteydessä on hyvä korostaa tehtävän vastuullisuutta ja siihen liittyvää moraalista vaitiolovelvollisuutta.

TYÖNANTAJA
Työnantajana on aina yhdistys, niin kauan kuin palkkatukea myönnetään. Työnantajana ei ole PHLU. Työntekijän edelleensijoituksessakin työnantajana pysyy alkuperäinen työnantaja eli yhdistys.

TYÖLLISTÄMISPALVELU

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden palkkatukityöllistämiseen ja työkokeiluun. Tavoitteena on edistää nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä urheiluseuroihin, muihin yhdistyksiin ja yrityksiin. Rakennamme työttömille toimivia jatkopolkuja työelämään ja liikunta-, kiinteistönhoito-, liiketalouden- ja terveydenhoitoalan ammattitutkinnoille, edistämme urheiluseurojen toimimista työnantajina sekä autamme niin kuntia kuin muitakin alueen työnantajia löytämään ja kehittämään uudenlaisia malleja työllistää. Tarjoamme myös yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona työllistyä. Keskeinen osa toimintaa on laadukas asiakasprosessi.

TYÖLLISTÄMISPALVELUN HALLINNOINTIMAKSU

 • kuukausimaksu kalenterikuukausittain yhdistyksiltä 60 €/työntekijä ja yrityksiltä 200 €/työntekijä

Hallinnointimaksu sisältää palkanmaksun ja siihen liittyvän viranomaisasioinnin sekä henkilökohtaisen yksilövalmennuksen. Maksut laskutetaan kahden kuukauden välein. Lisäksi ne laskutetaan koko työsuhteen ajalta ja täysimääräisenä, vaikka työsuhde olisi alkanut tai loppunut kesken kuukautta. 

TYÖNANTAJAN TEHTÄVÄT
Työnantaja vastaa työntekijän perehdyttämisestä, työnjohtotehtävistä työsuhteen aikana ja työterveyshuollon järjestämisestä. Työterveyshuolto on useimmilla yhdistyksillä järjestetty perusterveydenhuollon kautta. Työnantaja vastaa lisäksi työpaikan työturvallisuudesta ja työntekijän työssä tarvitsemista työkaluista ja mahdollisesta suojavarustuksesta.

PHLU järjestää työnantajina toimiville yhdistyksille Seura työnantajana-koulutuksen. Koulutukseen osallistuminen on edellytys hankkeessa mukanaoloon.

TYÖNJOHTO
Työntekijän työnjohtajana toimii yhdistyksen nimeämä henkilö/henkilöt.

TYÖNSUORITUSPAIKKA
Työnsuorituspaikka on yhdistyksen toiminta-alue, jollei muuta ole sovittu.

TYÖNTEKIJÄN TYÖOIKEUDET
Työntekijällä on mahdollisuus tehdä muitakin töitä palkkatukityön lisäksi.

TYÖSOPIMUS
Työsopimus on sidottu palkkatukipäätökseen ja sen kestoon.

Työsopimus tehdään työnantajan ja työntekijän välille. Palvelumme työsopimuspohjaan tehtyjä työsopimuksia allekirjoitetaan kolme kappaletta; yksi työntekijälle, yksi työnantajalle ja yksi PHLU:lle.

TYÖSSÄOLOEHTO
Työssäoloehto karttuu työsuhteen aikana 75 %:sti, eli ansiosidonnaiselle työttömyyskorvaukselle pääsy edellyttää vähintään 35 viikon työtä.

TYÖTERVEYSHUOLTO
Lain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijälle työterveyshuolto. Työnantajalla voi olla sopimus yksityisen työterveyspalveluja järjestävän yrityksen kanssa. Useimmiten kuitenkin työntekijän terveydenhoito hoidetaan oman asuinalueen terveysasemalla, esim. tarvittaessa sairauslomatodistukset.

TYÖTODISTUS
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajaltaan kirjallinen työtodistus. Työtodistus on annettava viipymättä. Työnantaja saa tarvittaessa työtodistusmallin yksilövalmentajilta.

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
Suosittelemme, että työntekijä liittyy heti työsuhteen alusta lähtien työttömyyskassan jäseneksi. Jos palkkatukityösuhteen jälkeen on edessä uusi työttömyysjakso, niin näin on kuitenkin mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta.

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT
Yhdistyksen maksetut palkat yhdistetään Työllisyysrahastossa yhdeksi summaksi ja tästä kokonaissummasta lasketaan työttömyysvakuutusmaksu. Vakuutuslasku tulee joko yhdistyksen omaan osoitteeseen tai PHLU:n toimistolle, riippuen kumpi osoitetieto Työllisyysrahastossa on käytössä.

Toimenpidevaihtoehdot laskutuksessa:

 1. Työntekijä vain PHLU:n työllistämispalvelun kautta ja lasku on tullut yhdistyksen omaan osoitteeseen > skannatkaa tai postittakaa kaikki paperit PHLU:n toimistolle mahdollisimman pian ja PHLU maksaa laskun
 2. Työntekijä vain PHLU:n työllistämispalvelun kautta ja lasku on tullut PHLU:n osoitteeseen > PHLU maksaa laskun
 3. Työntekijöinä yhdistyksen omia sekä PHLU:n työllistämispalvelun kautta ja lasku on tullut yhdistyksen omaan osoitteeseen > yhdistys maksaa kokonaislaskun ja laskuttaa PHLU:n työllistämispalvelua sen osuudesta
 4. Työntekijöinä yhdistyksen omia sekä PHLU:n työllistämispalvelun  kautta ja lasku on tullut PHLU:n osoitteeseen > PHLU:n työllistämispalvelu maksaa kokonaislaskun ja laskuttaa yhdistystä sen osuudesta

Jos yhdistyksenne toimii työnantajana, niin vakuutusmaksua tulee automaattisesti.

TYÖTURVALLISUUS
Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta, noudatettava annettuja ohjeita sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa.

Turvallinen työyhteisö on yhteisö, missä ei suvaita epäasiallista kohtelua, häirintää tai kiusaamista ja missä edistetään toimivaa vuorovaikutusta.

VAITIOLOVELVOLLISUUS
Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salaisuuden ilmaisseen työtekijän ohella, työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa myös se, jolle työntekijä ilmaisi tiedot.

Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa esiin tulleita asioita. Myös asiakkuus - eli keitä asiakkaina tai jäseninä on - kuuluu vaitiolon piiriin.

VAKUUTUS
PHLU hoitaa kaikkia tarvittavia lakisääteisiä vakuutuksia työllistämispalvelun kautta työllistetyille työntekijöille työnantajayhdistyksen puolesta. Jokaisella työnantajana toimivalla yhdistyksellä on siis omat vakuutukset työntekijöilleen, joita työllistämispalvelun kautta yhdistykseen on työllistetty. HUOM! Jos yhdistyksellä  on muita työntekijöitä, niin yhdistys on itse velvollinen hoitamaan heidän vakuutusturvansa.

Vakuutukset:

 • työeläkevakuutus
 • tapaturmavakuutus
 • ryhmähenkivakuutus
 • työttömyysvakuutus

Työtapaturman sattuessa ilmoita terveydenhuoltoon vakuutusyhtiöksi Lähitapiola ja työnantajaksi yhdistys, missä työtä teet. Kysy vakuutusnumero tarvittaessa yksilövalmentajalta.

Jos työtapaturma on aiheuttanut yli kolme päivää sairauslomaa, täytyy tehdä tapaturmailmoitus. Ilmoitukseen tarvitaan tarkat tiedot tapaturmasta (mitä, missä ja milloin tapaturma on tapahtunut). Kirjoita nämä tiedot siis tarkkaan ylös.

VEROKORTTI
Työsuhteen alussa työntekijä toimittaa kopion verokortista PHLU:n toimistolle. Sama verokortti voi siis olla usealla eri työnantajalla. Omia tuloja onkin tärkeä seurata vuoden aikana OmaVero palvelussa, jotta verokortin vuosituloraja ei ylity.

VUOSILOMA
Vuosiloma pidetään työsuhteen aikana ja ajankohta sovitaan työnantajan kanssa. Työntekijälle kertyy vuosilomaa työsuhteissa 2 päivää/kk (14 tehtyä työpäivää/kk). Vuosilomapäiviksi lasketaan kaikki arkipäivät, myös lauantait. 

Vuosiloma voidaan siirtää, jos työntekijä vuosiloman alkaessa tai sen aikana on työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi. Tästä on ilmoitettava välittömästi niin työnantajalle kuin myös yksilövalmentajalle ja sairauslomasta on toimitettava lääkärintodistus.

VUOSILOMAN LOMARAHA
Lomaraha sisältyy kuukausittain veronalaiseen palkkakertymään.

YKSILÖVALMENNUS
Jokaisella työntekijällä ja työkokeilijalla on oma yksilövalmentaja. Valmennuksen tavoitteena on poistaa työnsaannin esteitä ja parantaa työntekijän työelämävalmiuksia. Valmennus sisältää työpaikkojen ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamista sekä ohjeita niin työnhakuun kuin oman fyysisen kunnon kehittämiseenkin. Fyysisen kunnon kehittämisessä tehdään yhteistyötä kuntien liikuntaneuvonnan ja PHLU:n Työkuntoisena- ja kykyisenä työelämään-hankkeen kanssa.