Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on julkaistu

6.4.2021

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on julkaistu 31.3.2021. Suositukset tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan kehittämistä kuntiin ja maakuntiin. Suositukset ohjaavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä yhte­näistämään neuvontaprosessin sisällön laatua. Suositukset on laa­tinut Liikkuva aikuinen -ohjelman koordinoima Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi. Suositusten taustalla on Valtioneuvoston periaatepäätös, liikuntapoliittinen selonteko, hallitusohjelma sekä valtakunnalliset linjaukset, joiden mukaan liikuntaneuvontaa tulee kehittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työkaluna.


Tarve suosituksille on tullut liikuntaneuvonnan parissa työskenteleviltä ammattilaisilta. He ovat kaivanneet tietoa, miten voisivat parhaiten tukea asiakasta kohti aktiivisempaa elämää. Toiminta on ollut jokaisessa kunnassa omanlaistaan, mistä on seurannut muun muassa se, että yhteiset mittarit ovat puuttuneet ja vaikutuksia on ollut vaikea todentaa. Liikuntaneuvontaprosessin kehittäminen on jäänyt ammattilaisen omalle vastuulle ja oman ammattitaidon varaan.


Liikuntaneuvonnan suositukset pohjautuvat tutkimuksiin ja kenttätyöstä saatuihin kokemuksiin. Suositukset auttavat kuntia rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä linjaavat, mitä itse liikuntaneuvontaprosessissa tapahtuu. Liikuntaneuvonta on valtakunnallisesti vielä nuori palvelu, joka puuttuu vielä joka toisesta kunnasta. Suositukset kertovat, mitä liikuntaneuvonta on, miten palveluketju rakennetaan ja miten liikuntaneuvontaa arvioidaan. Näiden tietojen avulla kunnassa on helppo alkaa rakentamaan liikuntaneuvontapalvelua. Jos kunnassa on jo liikuntaneuvontaa, on olemassa olevan palvelun tasoa helppo arvioida suositusten pohjalta. Suosituksissa korostetaan liikunnan merkitystä myös pitkäaikaissairauksien riskin sekä liikkumattomuudesta aiheutuvien yhteiskunnallisten kustannusten vähentämiseksi.


Suositukset pähkinänkuoressa: 1. Liikuntaneuvonnan tulee olla laadukasta 2. Neuvojalla tulee olla riittävä osaaminen. 3. Liikuntaneuvonnan tulee olla tavoitteellista. 4. Liikuntaneuvonnan tulee olla yksilöllistä ja vaiheittain etenevää. 5. Liikuntaneuvonnan palveluketju rakennetaan vain poikkihallinnollisella yhteistyöllä. 6. Liikuntaneuvontaa tulee arvioida. 7. Kirjaamisen ja tilastoinnin tulee olla osa liikuntaneuvonnan arviointia.


Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset ovat hyvin linjassa työlle, jota PHLU on yhdessä Päijät-Hämeen kuntien kanssa tehnyt jo ennen suosituksia. Valtakunnallisiin suosituksiin pääset tutustumaan tästä: https://liikkuvaaikuinen.fi/…/Liikuntaneuvonnan_suositukset…