OPETTAJILLE

Liikkuva koulu työpaja (2-3 h)

Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta? Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi.
Maksuton liikkuville kouluille vuonna 2020.

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisinä painopisteinä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi teoriatietoa toiminnan perusteista. Ja lisäksi koulutustilaisuus on tehokasta liikettä myös sinulle! Lisätietoa www.liikaha.fi.

Jonot mataliksi - oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5 h)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa. Saavatko kaikki oppilaat riittävästi onnistumisen elämyksiä liikuntatuokion tai liikuntatunnin aikana? Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden soveltamista, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana. Mukana myös kimble -pelisovellus.
Hinta: 260 €, sis. koulutuksen sekä monistemateriaalin kaikille osallistujille

Jonot mataliksi - pelit ja leikit (1,5 h)

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia ja kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivinen osallistuminen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen. Koulutussisällössä on uusia sovelluksia jalkapalloon, koripalloon ja salibandyyn.
Hinta: 260 €, sis. koulutuksen sekä monistemateriaalin kaikille osallistujille

Jonot mataliksi - heikko sisätila (1,5 h)

Kooltaan isokin liikuntatila voi olla heikko liikuntatila, jos tilan käyttöä ja toimintaa ei ole suunniteltu riittävästi. Koulutustuokion aikana tutustutaan erilaisiin toimintatapoihin, joiden avulla erilaisissa liikuntatiloissa saadaan aikaan riittävästi aktiivisuutta ja onnistumisia eritasoisille liikkujille. Mukana on mm. havaintomotoriikkaa tukevia tehtäviä ja luokkatilassa toteutettavia harjoitteita.
Hinta: 260 €, sis. koulutuksen sekä monistemateriaalin kaikille osallistujille
 

Toiminnallinen oppiminen alakouluille (2+2 h tai 3 h)

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.
Hinta: 2+2h on 590 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 11 €/hlö)
3h on 490 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 11 €/hlö)


Toiminnallinen oppiminen yläkouluille (3 h)

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.
Hinta 490 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 11 €/hlö)


UUTUUS! Toiminnalisen oppimisen työpajat

Toiminnallinen oppiminen ei ole mitään erityisiä temppuja tai irrallisia harjoitteita keskellä koulupäivää, vaan yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Käytännönläheiset työpajat sopivat perusasteen opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

 

Toiminnallinen oppimisen työpaja - Aktivoiva oppimisympäristö (2 h)

Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää erilaisia lattiaan tai maahan teipattuja tai maalattuja kuvioita. Työpajassa tutustut harjoitusten kautta muutamiin erilaisiin kuvioihin ja saat ideoita, kuinka hyödyntää niitä opetuksessa. Työpajassa ideoidaan myös oman koulun teippauksia ja maalauksia.
Hinta: 320 €, sis. koulutuksen ja kouluttajan matkakulut.

 

Toiminnallinen oppiminen työpaja - Materiaaleista on moneksi (2 h)

Työpajassa tutustut erilaisiin valmiisiin sekä itse tehtäviin toiminnallisiin materiaaleihin ja saat vinkkejä kuinka erilaisia materiaaleja voi hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä oppitunneilla. Työpajassa askarrellaan jokin toiminnallisessa oppimisessa hyödynnettävä materiaali, jonka osallistuja saa itselleen työhön mukaan.
Hinta: 340 €, sis. koulutuksen, valmista materiaalia koululle ja kouluttajan matkakulut.

Toiminnallisen oppimisen työpajojen suunnitteluun on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön tukea.


Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan -koulutus (6 h)

Koulutuksen tavoitteena on antaa ohjaajille toimintamalleja siihen, miten vähän liikkuvia lapsia voidaan innostaa liikkumaan. Keskeisiä teemoja ovat: liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle, lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten rohkaisijana, liikuntatehtävien kehittelyn periaatteet ja keinot sekä ohjaustapojen valinta vähän liikkuvien lasten innostamiseksi.
Hinta 790 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 13 €/hlö)


Liikuntakerhon ohjaaja -koulutus (3 h)

Kerho-ohjaajakoulutus antaa välineet monipuolisen liikuntakerhon toteuttamiseen. Löydä liikunta -toimintamalli tarjoaa paljon ideoita ja vinkkejä kerhotunneille sekä apuvälineitä kerhotoiminnan organisointiin ja suunnitteluun.
Hinta 530 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 15 €/hlö)


Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa (14 h)

Koulutuksen runkona toimii inkluusion kirjo, jossa yhteisen katon ja toiminnan alla voi toteuttaa avoimia eli kaikille soveltuvia harjoitteita, sovellettua liikuntaa, rinnakkaisia harjoitteita, käänteistä integraatiota eli vammaisurheilun lajeja kaikille sekä erillistä toimintaa. Koulutuksessa ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä erilaisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä. Tämä koulutus on Liikuntaa Kaikille Lapsille hankkeessa kehitetty 2-päiväinen ohjaajakoulutus.
Hinta 1190 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 15 €/hlö)


Teemakoulutukset kaikille lasten liikuttajille soveltuvat myös alakouluikäisten lasten liikuttamiseen. Käytännönläheiset koulutukset antavat hyviä vinkkejä myös opettajille koulupäivän liikunnallistamiseen.