TYÖKUNTOISENA JA -KYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN (TKT2)

Henkilö kävelemässä portaita ylös.

TKT - Työkuntoisena ja -kykyisenä Työelämään -hankkeen (2020-22) tavoitteena on vastata valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja toimenpideohjelmien painopistealueisiin. Hankkeen tavoitteena on päijät-hämäläisten työttömien terveyden ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen, sekä työllistymisvalmiuksien parantaminen vaikuttamalla työkuntoon ja -kykyyn. 

Päätavoite saavutetaan seuraavien alatavoitteiden ja niihin kohdistuvien toimenpiteiden avulla:
1. Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketjumallin ja työkuntotodistuksen levittäminen kaikkiin Päijät-Hämeen kuntiin
2. Työttömien Työkykytodistuksen toimintamallin luominen

Hankkeen kohderyhmänä ovat päijät-hämäläiset pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat 16-64 -vuotiaat, erityishuomio on alle 25- ja yli 50-vuotiaissa. Palvelut ovat avoinna myös maahanmuuttajille.


Hankkeen päätoteuttaja on PHLU, osatoteuttajana toimii LAB- ammattikorkeakoulu. Toiminta-aika on 1.6.2020-31.7.2022 ja päärahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu tarkemmin:


Lisätietoja:
Reda Oulmane 
reda.oulmane(at)phlu.fi 
p. 044 240 7490