ASIANTUNTIJAPALVELUT

Buusti360-asiantuntijapalveluiden tarkoituksena on tarjota tukea työhyvinvoinnin kokonaisuuden edistämiseen. Asiantuntijamme osallistuu toiminnan suunnitteluun, esimerkiksi valmistelu- ja kartoitustyön, työhyvinvointiryhmän palaverien tai kampanjoiden toteuttamisen muodossa.

Erityisesti Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus ja työhyvinvointikysely (alla) toimivat luontevasti yhdessä asiantuntijapalvelujemme kanssa. Autamme rakentamaan työhyvinvoinnin toiminnot mitatun tiedon pohjalta ehyeksi kokonoisuudeksi.

Nainen kirjaamassa testituloksia.

Esimerkkejä Buustauksen hyödyistä:

  • Liikunnan harrastusmahdollisuuksista viestitään aktiivisesti ja työnantaja tukee liikkumista
  • Työympäristö kannustaa terveyttä edistävän ravitsemukseen
  • Työntekijöiden jaksamista pidetään aidosti tärkeänä ja tunnistetaan sen vaikutus tuottavuuteen
  • Yhteiset teemat ja tavoitteet parantavat yhteisöllisyyttä

Yksittäisen Buustaustunnin hinta on 69€ (+alv. 24%). Laajemmissa kokonaisuuksissa hinta muodostuu valittujen toimintojen perusteella.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Työhyvinvointikysely

Työhyvinvointikyselyn tarkoituksena on selvittää yrityksen työntekijöiden koetun työssä jaksamisen sekä terveyskäyttäytymisen lähtötilanne ja seurata toiminnan vaikuttavuutta. Vastaaminen verkkopohjaiseen kyselyyn onnistuu vaivattomasti työntekijän omalla koneella. Jo kyselyn täyttäminen on monesti ensimmäinen askel tunnistamaan haasteet omassa terveyskäyttäytymisessä.

Tuloksista kootaan yhteenveto, joka käydään tarkasti läpi yrityksen johdon kanssa, ja niitä voidaan myös hyödyntää viestinnässä. Kysely toimii yhtenä seurantatyökaluna muiden toimintojen vaikuttavuuden ja koetun mielekkyyden arvioimiseksi. Lisäksi kyselyn kautta voidaan saada nimettömästi tietoa, joka saattaisi muuten jäädä pimentoon.

Työkyky-kyselyn hinta on alkaen 390 € (+alv. 24%).

Esimerkki testituloksista.

Lisätietoja:

Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi, p. 040 240 7490

Buusti 360 -logo.