KOULUTUKSET AMMATTILAISILLE

Henkilöstöliikunnan organisointi (2-3h) - 390--490 €

Tavoite: osallistuja saa tukea ja valmiita toimintamalleja yrityksen henkilöstöliikunnan suunnitteluun.

Henkilöstöliikunta on keskeinen työhyvinvoinnin edistämisen keino. Valmennuksessa perehdytään henkilöstöliikunnan hyviin käytänteisiin ja työstetään yrityskohtaista  suunnitelmaa asiantuntijan johdolla.

#Henkilöstöliikunta #Toimintasuunnitelma #Työhyvinvointi


Liikkujan Apteekki -koulutukset (5h) - 50 €

Tavoite: osallistuja löytää uusia keinoja hyödyntää liikkumista ja sen edistämistä osana lääkehoitoa sekä asiakkaan omahoitoa.

Apteekit ovat keskeisessä roolissa terveydenhoidon palveluketjussa. Liikkujan Apteekki -koulutuksilla edistetään apteekkien henkilökunnan tietämystä ja valmiuksia opastaa liikkumisessa osana lääkehoidon ja terveyden edistämistä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot tuleviin avoimiin koulutuksiin täällä.

#Liikkujan Apteekki #Liike on lääke #Liikuntaneuvonta


Liikkumaan innostaminen (2h) - 390€

Tavoite: osallistuja oppii hyödyntämään erilaisia työkaluja liikuntamotivaation edistämiseksi ja liikkumisen esteiden ratkaisemiseksi.

Liikkuminen ja muut elintavat yhdistyvät vahvasti kokonaishyvinvointiin. Koulutus tarjoaa muun muassa sosiaali-, terveys-, työllistämis- ja kotouttamisalojen ammattilaisille helppokäyttöisiä malleja asiakasprosessien tueksi.

#Liikunnalla hyvinvointia #Asiakastyö #Liikuva arki


Liikunnan puheeksi ottaminen (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja hahmottaa liikunnan ja elintapaohjauksen yhteiskunnallisen ja yksilöllisen merkityksen sekä tutustuu liikuntaneuvontaan.

Liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain paitsi merkkiviä kuluja yhteiskunnallisesti, myös inhimillistä kärsimystä. Valmennus kehittää terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisten valmiuksia olla osana, hyödyntää sekä kehittää elintapaohjauksen palveluketjua.

#Terveydenedistäminen #Liikkuva Suomi #Liikuntaneuvonta


Työkuntotodistuksen käyttöönotto (3h) - 490 €

Tavoite: osallistuja kykynee hyödyntämään Työkuntotodistusta osana työllistämistä edistäviä palveluita. HUOM: max 15 hlö.

Työkuntotodistus kannustaa työtöntä  työnhakijaa pitämään huolta terveydestään, ja konkretisoi tulokset työnhakutilannetta varten. Valmennuksessa tutustutaan yksityiskohtaisesti työkaluun ja sen käyttämiseen asiakastyössä.

#Työkuntotodistus #Työllistyminen #Palvelupolku