BUUSTI360-PALVELUT

HENKILÖSTÖLIIKUNNAN KEHITTÄMINEN

Buusti360 toteutetaan yhteisökohtaisena kokonaisuutena. Kartoituksista ja kyselyistä toimitetaan aina työnantajalle selkeä yhteenveto.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus
Kartoituksella selvitetään meneillä olevat toimenpiteet sekä niiden tarkoituksenmukaisuus. Kartoitusta hyödynnetään tavoitteenasettelussa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Hinta 500 € (alv 0%)

Työkyky-kysely
Työkyky-kyselyllä kerätään kohderyhmältä tärkeää taustatietoa sen hetkisestä työhyvinvoinnin tilanteesta sopivien palveluiden valitsemista varten.

Hinta alkaen 390 € (alv 0%)

Buustaus
Asiantuntijamme osallistuu tarvittaessa yhteisön työhyvinvointipalveluiden suunnitteluun. Näin varmistetaan, että työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät palvelut tukevat henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Hinta alkaen 69 €/h (alv 0%)

 

KUNTOTESTAUS JA HYVINVOINTIMITTAUKSET

Testein ja mittauksin voidaan selvittää puolueettomasti kehon hyvinvoinnin tilanne. Tulosten avulla on luontevaa suunnitella asianmukaiset jatkotoimenpiteet sekä seurata edistymistä.

Kehon kuntoindeksi
Kehon kuntoindeksi antaa kokonaisvaltaista tietoa testatun kunnosta osa-alueittain. Testistöön kuuluvat InBody-kehonkoostumusanalyysi, Polar Index -mittaus sekä puristusvoimatesti. Testattu saa kirjallisen yhteenvedon omista testituloksistaan.

Hinnat alkaen 49 € /hlö (alv 0%)

InBody-kehonkoostumusanalyysi
InBody 770 -laite on markkinoiden kehittynein kehonkoostumuksen mittalaite, jolla mittaaminen on luotettavaa ja helppoa. Tulokset tulkitaan selkeältä tulosraportilta, jonka asiakas saa mukaansa.

Hinnat alkaen 29 € /hlö (alv 0%)

Firstbeat-hyvinvointianalyysi
Testattava käyttää muutaman päivän Firstbeat-mittaria, jonka avulla kartoitetaan kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa, erityisesti stressin ja liikunnan vaikutuksia sekä unen laatua ja määrää.

Hinnat alkaen 139 € /hlö (alv 0%)

OURA-hyvinvointimittaus
Sormusmallinen hyvinvointimittari kerää tietoa tarkkaa tietoa liikkeestä ja unesta. Kahden viikon seurannan aikana testattava pystyy lähes reaaliajassa seuraamaan mittaustuloksia OURA-sovelluksen avulla.

Hinnat alkaen 179 € /hlö (alv 0%)

 

LIIKUNNANOHJAUS JA ELINTAPAVALMENNUS

Toimintoja hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi!

Lajikokeilut
Lajikokeiluissa kokeillaan tuttuja tai vähemmän tuttuja lajeja asiakkaan toiveiden mukaan. Kokeiltavat lajit voivat olla joukkue- tai yksilölajeja.

Lajista riippuen 200-600€ (alv 0%)

Yksilövalmennus
Yksilövalmennuksessa työntekijä saa henkilökohtaisesti ohjeita ja neuvontaa työkyvyn ylläpitoon, sekä sovitaan selkeät seurantatavoitteet ja toimenpiteet.

Hinnat alkaen 79 € /h (alv 0%)

Ryhmävalmennus
Ryhmävalmennukset tarjoavat tiiviin tietopaketin ja keskustelumahdollisuuden terveys- ja liikuntateemoista sekä työhyvinvoinnista. Valmennus räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi.

Hinnat alkaen 390 € /2h (alv 0%)

 

Toteutamme palvelut tarvittaessa työyhteisön tiloissa!

 

Lisätietoja:

Reda Oulmane, reda.oulmane(at)phlu.fi, puh. 044 240 7490

Keijo Kylänpää, keijo.kylanpaa(at)phlu.fi, puh. 040 552 9233