IKILIIKKUJILLE LISÄÄ LIIKETTÄ - ILLI -HANKE

Ikiliikkujille lisää liikettä - ILLI -hanke toteutetaan 1.6.2023-30.5.2025 yhteistyössä kuuden liikunnan aluejärjestön alueella. Alueet ovat Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, Etelä-Savon Liikunta, Pohjois-Savon Liikunta, Lapin Liikunta, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu. Hankkeen kohderyhmänä ovat 65+ -vuotiaat hankealueiden asukkaat.


Hankkeen keskeisinä tavoitteina on ikiliikkujien liikkeen lisäämiseen tähtäävien toimintojen hyödyntäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti.  Toimenpiteinä ovat mm. toimijaverkostojen rakentaminen, liikuntatapahtumien kehittäminen ja pilotointi, vertaisohjaajakoulutuksen toteutus, toiminnan integroiminen aluejärjestöjen toimintaan sekä ikiliikkujille liikuntaa järjestävien tahojen määrän lisääminen.


Hanketta toteutetaan yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. 


Lisätietoja:
Keijo Kylänpää
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi
p. 040 552 9233