LIIKKUVA PÄIJÄT-HÄME 2030

Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman päämääränä on lisätä kaikkien päijäthämäläisten fyysistä aktiivisuutta ja vähentää paikallaanoloa. Päämäärän saavuttamiseksi ohjelma on jaettu neljään toimenpidekokonaisuuteen, jotka ovat yksilö, yhteisö,
järjestelmä sekä olosuhteet ja ympäristö. Myönteinen liikkumiseen innostava viestintä läpileikkaa kaikki kokonaisuudet.


Vuosien 2023–2025 painopistealueeksi on valittu lapset, nuoret ja lapsiperheet. Valitsemalla tietyt painopistealueet kohdennetaan toimenpiteitä vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Työtä tehdään myös muiden ikäryhmien ja osa-alueiden kohdalla.


Toimenpidekokonaisuudet:

1. Yksilö – Päijäthämäläisten elämäntapana on fyysisesti aktiivinen arki

Päijäthämäläisillä on tietoa ja ymmärrystä liikunnan terveysvaikutuksista sekä liikuntamahdollisuuksista. Yleinen ilmapiiri on aktiivisuuteen ja liikkumiseen kannustavaa. Yhä useampi päijäthämäläinen tekee arjessa omaa ja perheen fyysistä aktiivisuutta sekä terveyttä edistäviä valintoja.

2. Yhteisöt – Arjen yhteisöt tukevat fyysistä aktiivisuutta

Päijät-Hämeessä on aktiiviset ja elinvoimaiset yhteisöt, joissa mahdollistetaan aktiivinen arki ja monipuolinen harrastaminen. Yhteisöt lisäävät toiminnallaan tietoisuutta ja ymmärrystä liikkumisen myönteisistä vaikutuksista kattaen koko elinkaariajattelun – varhaiskasvatus, koulut, oppilaitokset, työikäiset, ikääntyneet ja erityisryhmät.

3. Järjestelmä – Yhteinen tahtotila ja toimintatavat mahdollistavat toimivan kokonaisuuden

Päijäthämäläisten fyysistä aktiivisuutta ja liikkumista edistävät toimet ovat osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vaikuttavan työn perustana on laajan toimijakentän työ sekä yhteiset tavoitteet ja tahtotila. Liikkumisen edistäminen on koko maakunnan asia, jota edistetään rohkeasti ja innovatiivisesti.

4. Olosuhteet ja ympäristö – Arjen fyysinen aktiivisuus mahdollistetaan monipuolisesti ja ekologisesti kestävästi

Arkiympäristöt kannustavat fyysiseen aktiivisuuteen ja antavat yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja lähiluonnosta nauttimiseen. Yhä useampi päijäthämäläinen valitsee arjessa fyysistä aktiivisuutta vaativia liikkumismuotoja, jotka tukevat samalla ekologista kestävyyttä. Olosuhteiden kestävä kehittäminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamisen.


Saavuttaaksemme ohjelman tavoitteet tarvitaan eri hallinnonalojen ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin maakunnallisesti sekä kunnissa. Yhteisen työn lisäksi jokainen organisaatio voi poimia ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä itselle sopivimmat ja toteuttaa niitä. Tavoitteena on, että ohjelma kokoaa yhteen liikkumisen edistämistyötä tekeviä ja se on aktiivisessa käytössä koko Päijät-Hämeessä!


Tutustu:

#LiikkuvaPäijät-Häme2030


Lisätietoja:

Keijo Kylänpää
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi
p. 040 552 9233

Mai-Brit Salo
maippi.salo(a)phlu.fi
p.040 8367766

sekä 

Saila Juntunen  
hyvinvointipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto 
saila.juntunen(at)paijat-hame.fi 
p. 044 077 3002