Erasmus+ Sport (Eu-hanketoiminta)

Erasmus+ -ohjelman Sport-toiminnossa myönnetään vuosittain keskitetysti avustusta erikokoisille monikansallisille hankkeille, jotka koskettavat liikunta-alaa. Budjetti vuosille 2021-2027 on 470 M€

KA1 Urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeet haetaan kansallisesta Erasmus+ -toimistosta, joka Suomessa on Opetushallitus. Hankkeiden tuet määräytyvät liikkuvuuden keston, kohdemaan ja osallistujien määrän perusteella.

Yhteistyöhankkeiden KA2 avustukset haetaan keskitetysti toimeenpanovirasto EACEA:sta Brysselistä. Pienimmillään Brysselistä haettu KA2 Erasmus+ Sport -hanke voi olla kahden eri maassa toimivan urheiluseuran yhteistyöprojekti, johon voi saada avustusta 30 000 euroa.

Erasmus+ Sport -avustusta voidaan myöntää hyvin erilaisille ja erikokoisille toimijoille myös liikuntasektorin ulkopuolella (oppilaitokset, yritykset, terveysjärjestöt yms.)

Avustuksen saaminen ei edellytä hakijalta omarahoitusta, ja myönnetystä avustuksesta maksetaan 70 % ennen hankekauden alkua.

Vuonna 2024 hakuaika on päättynyt!

Suomessa Opetushallitus antaa tukea ja neuvoa matalalla kynnyksellä kaikissa hankkeen vaiheissa. Opetushallitusta kannattaa lähestyä jo hankeidean hahmotteluvaiheessa. Opetushallituksen neuvonta maksutonta.

Mitä on Erasmus+ Sport -liikunnalle ja urheilulle | Opetushallitus (oph.fi)

Lisätietoa: sport@oph.fi, vastaava asiantuntija Terhi Liintola, terhi.liintola@oph.fi, 0295 338 504 tai projektikoordinaattori Verneri Kinnunen, verneri.kinnunen@oph.fi 0295 331 604

Eu-rahoitusopas urheiluseuroille (aiempien vuosien materiaaleja)