LISÄÄ LIIKETTÄ VARHAISKASVATUKSEEN -hanke

Hanketta toteuttavat kaikki 15 liikunnan aluejärjestöä yhteistyössä ja sitä hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Teemme tiivistä yhteistyötä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa.

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista, vähintään kaksi tuntia varhaiskasvatuspäivän aikana. 

Kehittämistyön keskeiset tavoitteet ovat:

• Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman vakiinnuttaminen ja liikuntamyönteisen   toimintakulttuurin tukeminen sen eri vaiheissa

• Varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen lisääminen

• Perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen

• Varhaiskasvatusverkostojen kehittäminen -verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankeaika 1.3.2023-29.2.2024.


Lisätietoja:

Heidi Mälkönen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, lisää liikettä varhaiskasvatukseen -hanke
heidi.malkonen(at)phlu.fi
p. 041 313 9882

Krista Pöllänen, lasten liikunnan aluekehittäjä
krista.pollanen(at)phlu.fi 
p. 050 543 5934

Tyttö sählypallo kädessä.
Lapset liikkeelle yhteisvoimin!