LIIKKUVA LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA -hanke

Hanketta toteuttavat kaikki 15 liikunnan aluejärjestöä yhteistyössä ja sitä hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Teemme tiivistä yhteistyötä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa.

Hankkeen keskeiset tavoitteet vuonna 2020 ovat:

  • Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmatyön paikallinen edistäminen sekä varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen.
  • Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.
  • Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen.
  • Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi.
  • Maakunnallinen viestintä alle kouluikäisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
    Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisätietoja:

Heidi Mälkönen, hanketyöntekijä, liikkuva varhaiskasvatus -hanke
heidi.malkonen(at)phlu.fi
p. 040 508 1183

Krista Pöllänen, lasten liikunnan aluekehittäjä
krista.pollanen(at)phlu.fi 
p. 050 543 5934

Tyttö sählypallo kädessä.
Lapset liikkeelle yhteisvoimin!