DIGISPURTTI

Urheiluseurojen Digispurtti -hanke.

Ajankohtaista

Hanke on päättynyt - loppuraportti luettavisssa yllä olevasta linkistä.

-----

Urheiluseurojen Digispurtti-hankkeen päätavoitteena oli parantaa Päijät-Hämeen alueen urheiluseurojen digitaitoja ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä. Hankkeen toteuttajana toimi PHLU, joka toteutti hankkeen aikana 28 digitaalisuuteen liittyvää koulutusta, työpajaa ja tapahtumaa alueen urheiluseuroille 1.8.2022 - 31.12.2023 välisenä aikana. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin verkostotapaamisia, koordinoituja yhteismarkkinnoinnillisia toimenpiteitä ja tuotiin verkkokoulutusalusta osaksi PHLU:n teknisiä ratkaisuja.   

Hankkeen kohderyhmänä olivat urheiluseuratoiminnassa mukana olevat henkilöt: urheiluseurojen hallitusten jäsenet, toiminnanjohtajat, valmentajat ja ohjaajat ja muut seuratyöntekijät sekä seurojen nuoret aktiivit sekä tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret urheilijat.  

Mikä ihmeen Digispurtti?

Urheiluseurojen Digispurtti -hanke tähtää alueen urheiluseurojen digitaitojen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisen parantamiseen. Näillä toimilla halutaan tukea seuratoiminnan ja valmennuksen laatua, harrastajamäärien kasvua, vapaaehtoisten kiinnostusta ja ehkäistä dropout -ilmiötä. 

Hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen Ely -keskus. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta
toteuttamia toimia.

Hankkeen taustaa

Kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on haastanut urheiluseurat ja niissä toimivat valmentajat ja ohjaajat uudella tavalla. Suuri määrä innokkaita harrastajia on tippunut pois urheiluseuratoiminnasta. Myös tavoitteellisesti urheilevien nuorten innostus ja motivaatio on heikentynyt. Korona-aika on tuonut haasteita paitsi itse ohjaus- ja valmennustoimintaan myös seurahallintoon ja vapaaehtoisten rekrytointiin ja mukana pitämiseen. 

Urheiluseurojen Digispurtti -hanke vastaa näihin korona-ajan entisestään pahentamiin urheiluseuratoiminnan haasteisiin.

"Parhaiten haastavasta tilanteesta ovat selvinneet seurat, jotka ovat keksineet vaihtoehtoisia toimintatapoja ja ovat tehokkaasti hyödyntäneet digitaalisen maailman mahdollisuuksia mm. etävalmennuksessa, harrastuksen tukemisessa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä."

Korona-aika onkin osoittanut, että digitaalinen maailma tarjoaa urheiluseuroille monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja perinteisten toimintatapojen rinnalle ja tilalle. Onnistuessaan urheiluseurojen Digispurtti luo tulevaisuudessa uudenlaista toimintaa, houkuttaa mukaan uusia kohderyhmiä ja harrastajia ja sitä kautta luo myös työpaikkoja seuroihin.


Kohderyhmä

Kohderyhmänä hankkeessa ovat Päijät-Hämeen alueen urheiluseurojen hallitukset, toiminnanjohtajat, valmentajat ja ohjaajat ja seuratyöntekijät sekä seurojen nuoret aktiivit ja tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret urheilijat.


Hankkeen päätavoite

Parantaa urheiluseurojen digitaitoja ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.


Hankkeen kokonaisuudet

01 Digiosaaminen ja digityökalut
Tavoitteena on parantaa alueen urheiluseurojen digiosaamista ja digityökalujen käyttöä, millä edistetään tunnettavuutta, houkuttelevuutta ja seuran sisäistä toimintaa

02 Valmentamisen ja ohjaamisen mallit
Digitaalisen maailman hyödyntäminen ja uusien toimintamallien synnyttäminen ohjaajien ja valmentajien tueksi.

03 Verkostot ja ekosysteemi
Asiantuntijoiden, valmentajien ja vapaaehtoisten osaaminen pyritään tuomaan laajemmin alueen urheiluseurojen käyttöön digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Lisäksi yhteiset viestintä- ja markkinointikampanjat, joissa hyödynnetään digitaalisia työkaluja.

Miten etenemme ja etenimme

  • Hankekoordinaattorina Digispurtti -hankkeessa aloitti lokakuun 2022 alussa Saara Rantanen. 
  • Lokakuun 2022 aikana hankkeessa tarkennettiin hankkeen projektisuunnitelma ja laadittiin viestintäsuunnitelma. 
  • Ennen vuoden vaihdetta kohderyhmille suunnattiin tarvekartoitus tulevien koulutusaiheiden ja -sisältöjen tarkentamiseksi. 
  • Vuoden 2023 aikana on toteutettu koulutuksia, työpajoja, konsultointia eri kohderyhmille seuratoiminnan sisältä läsnä- ja etätapahtumina.
  • Hanke päättyy vuoden 2023 loppuun.
Lisätietoja Saara Rantanen Hankekoordinaattori saara.rantanen@phlu.fi +358 413 107 159

Hankkeen tiedot

S22853 - Urheiluseurojen Digispurtti
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
1.8.2022-31.12.2023
Digitaalisten taitojen parantaminen
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus (ESR)