DIGISPURTTI

Urheiluseurojen Digispurtti -hanke.

Ajankohtaista

Tarjoamme seuroille henkilökohtaista sparrausapua digitaitojen kehittämiseen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Konsultointi pohjautuu seuran yksilölliseen tarpeeseen kehittää olemassaolevia työkaluja tai ottaa käyttöön seuralle uusia mahdollisuuksia.

Varaa aika digisparriin tästä!


Mikä ihmeen Digispurtti?

Urheiluseurojen Digispurtti -hanke tähtää alueen urheiluseurojen digitaitojen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisen parantamiseen. Näillä toimilla halutaan tukea seuratoiminnan ja valmennuksen laatua, harrastajamäärien kasvua, vapaaehtoisten kiinnostusta ja ehkäistä dropout -ilmiötä. 

Hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen Ely -keskus. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta
toteuttamia toimia.

Hankkeen taustaa

Kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on haastanut urheiluseurat ja niissä toimivat valmentajat ja ohjaajat uudella tavalla. Suuri määrä innokkaita harrastajia on tippunut pois urheiluseuratoiminnasta. Myös tavoitteellisesti urheilevien nuorten innostus ja motivaatio on heikentynyt. Korona-aika on tuonut haasteita paitsi itse ohjaus- ja valmennustoimintaan myös seurahallintoon ja vapaaehtoisten rekrytointiin ja mukana pitämiseen. 

Urheiluseurojen Digispurtti -hanke vastaa näihin korona-ajan entisestään pahentamiin urheiluseuratoiminnan haasteisiin.

"Parhaiten haastavasta tilanteesta ovat selvinneet seurat, jotka ovat keksineet vaihtoehtoisia toimintatapoja ja ovat tehokkaasti hyödyntäneet digitaalisen maailman mahdollisuuksia mm. etävalmennuksessa, harrastuksen tukemisessa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä."

Korona-aika onkin osoittanut, että digitaalinen maailma tarjoaa urheiluseuroille monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja perinteisten toimintatapojen rinnalle ja tilalle. Onnistuessaan urheiluseurojen Digispurtti luo tulevaisuudessa uudenlaista toimintaa, houkuttaa mukaan uusia kohderyhmiä ja harrastajia ja sitä kautta luo myös työpaikkoja seuroihin.


Kohderyhmä

Kohderyhmänä hankkeessa ovat Päijät-Hämeen alueen urheiluseurojen hallitukset, toiminnanjohtajat, valmentajat ja ohjaajat ja seuratyöntekijät sekä seurojen nuoret aktiivit ja tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret urheilijat.


Hankkeen päätavoite

Parantaa urheiluseurojen digitaitoja ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.


Hankkeen kokonaisuudet

01 Digiosaaminen ja digityökalut
Tavoitteena on parantaa alueen urheiluseurojen digiosaamista ja digityökalujen käyttöä, millä edistetään tunnettavuutta, houkuttelevuutta ja seuran sisäistä toimintaa

02 Valmentamisen ja ohjaamisen mallit
Digitaalisen maailman hyödyntäminen ja uusien toimintamallien synnyttäminen ohjaajien ja valmentajien tueksi.

03 Verkostot ja ekosysteemi
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Asiantuntijoiden, valmentajien ja vapaaehtoisten osaaminen pyritään tuomaan laajemmin alueen urheiluseurojen käyttöön digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Lisäksi 


Miten etenemme

Hankekoordinaattorina Digispurtti -hankkeessa on aloittanut lokakuun 2022 alussa Saara Rantanen. Lokakuun aikana hankkeessa tarkennetaan hankkeen projektisuunnitelma ja laaditaan viestintäsuunnitelma. Ennen vuoden vaihdetta kohderyhmille suunnataan tarvekartoitus tulevien koulutusaiheiden ja -sisältöjen tarkentamiseksi. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Lisätietoja Saara Rantanen Hankekoordinaattori saara.rantanen@phlu.fi +358 413 107 159

Hankkeen tiedot

S22853 - Urheiluseurojen Digispurtti
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
1.8.2022-31.12.2023
Digitaalisten taitojen parantaminen
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus (ESR)