CASE - PÄIJÄT-SOTE

"Lyhyistä pyrähdyksistä ja tiukoista kuureista kohti pysyviä, hyväksi todettuja rutiineja" - tukea terveydenhuollon henkilöstölle.

Joustavaa ja merkityksellistä elämää hyvinvointivalmennuksesta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (myöhemmin PHHYKY) Buusti 360-työhyvinvointivalmentaja Helena Kämäräisen asiakasryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Tärkeimmät kuormitustekijät ovat jatkuva muutos, työntekijäpula, korona sekä vaativa ja kuormittava työ. Hyvinvointivalmennuksissa pureudutaan pohtimaan kokonaisvaltaisesti liikkumista, syömistä sekä palautumista ja nukkumista edistäviä tekijöitä

PHHYKY:n hyvinvointivalmennukset pohjautuvat arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan, jota käytetään liikunnan ja terveyden edistämisessä esimerkiksi kuntien liikuntaneuvonnassa. Menetelmä pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisteoriaan (HOT, engl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT).

Arvot pohjana hyvinvoinnille

Yksilö- sekä ryhmävalmennuksissa pysähdytään tarkastelemaan senhetkistä tilannetta sekä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä. ”Suurin osa asiakkaistani kaipaa valmennuksiin tullessa keinoja parempaan palautumiseen, säännöllisyyttä ja monipuolisuutta syömiseen, vinkkejä aktiiviseen arkeen sekä kipinää ja pysyvyyttä liikkumiseen.”, kertoo Kämäräinen.

Jotta edellisiin voidaan aidosti vaikuttaa, lähtökohtana valmennuksissa toimivat omat arvot sekä näkemys merkityksellisestä elämästä. Kun tavoitteet ja toiminta arjessa pohjautuu arvoihin, elintapamuutos rakentuu vankalle pohjalle, ja kestää muun muassa mielenalan vaihtelut. Valmentajana tärkein tehtävä on kannustaa ja tukea sekä auttaa oivaltamaan, ei niinkään tarjota valmiita ratkaisumuotteja.

Este vai hidaste?

Usein asiakaskohtaamisissa nousevat esille aiemmat epäonnistuneet yritykset, lyhyet dieetit ja sosiaalisen median värittämät uskomukset. Luottamusta omaan pystyvyyteen lähdetään rakentamaan kartoittamalla lähtötilanne, aiemmista kokemuksista oppimalla sekä lisäämällä joustavuutta ajatusmaailmaan erilaisten harjoitusten avulla. Valmennuksissa painotetaan asioita, joihin itse pystymme vaikuttamaan.

Kämäräinen kertoo onnistumisen takana olevan usein kaksi tekijää: joustava mieli ja muutosprosessin hyväksyminen. ”Jos asennoituminen on ehdoton ja jäykkä, toiminta voi tyssätä ensimmäisiin esteisiin matkan varrella. Joustava mieli sen sijaan ymmärtää tilanteen ja voimme etsiä keinon etenemiseen haasteesta huolimatta. Itselleen tulee olla armollinen. Harvoin puhumme yhtä ankarasti läheisimmille, kuin puhumme itsellemme”, hän täydentää.

Pysyviä ratkaisuja

Jaksamisen kanssa haasteita kokevan työntekijän kanssa keskitytään useimmiten ensimmäisenä unen määrään, laatuun sekä arjen palautumista edistäviin tekoihin. Avaintekijöitä ovat realistinen tavoite sekä sopivat keinot vireystilan kohentamiseen.

Realistisuus tarkoittaa asioita, joita on mahdollista tehdä heti tänään. Mikäli tavoitteeseensa ei pääse, vika on tyypillisesti epärealistisessa tavoitteessa. Esimerkki pienestä hyvinvointiteosta voi olla nukkumaan meneminen 15 minuuttia normaalia aikaisemmin tai iltasometuksen korvaaminen esimerkiksi kirjan lukemisella. Vireystilaan voidaan vaikuttaa positiivisesti pyrkimällä lisäämään esimerkiksi yöunta, taukoja työpäivään tai välipaloja iltapäiviin. Asioiden lisääminen on yleensä helpompaa, kuin tiukka rajoittaminen ja kieltäminen.

Pohdinnan kautta ratkaisuun

PHHYKY:n työntekijöille järjestettiin yksilövalmennuksien lisäksi ryhmävalmennuksia. Ryhmävalmennus koostui useista luento- ja lajikokeilukerroista. Ryhmäläisiltä kysyttiin parhaita oppeja sekä palautetta viimeisellä valmennuskerralla:

”Ymmärsin konkreettisesti (Firtsbeat-mittauksen avulla) ja kokemuksellisesti heikon palautumiseni. Aloin kiinnittää siihen huomiota, ja huolehdin meneväni akoissa nukkumaan. Kuuntelen kehoani ja jaksamistani nyt paremmin kuin ennen. Hahmotan myös aiempaa paremmin, kuinka pienin askelin liikuntakuormitusta täytyy lisätä, ettei mene överiksi.” 
Buusti360 – ryhmävalmennuksen asiakas

”Mielestäni valmennuksien parasta antia ovat olleet oivallukset. Osallistujat oppivat tunnistamaan mistä kannattaa lähteä liikkeelle, mitä asioita ja kuinka paljon niitä yritetään kerralla edistää. Hyvinvointia ja palautumista voi kokea päivittäin.”, lisää Kämäräinen.

Mikä olisi sinun pienin mahdollinen tekosi, joka vie kohti parempaa hyvinvointia tässä hetkessä?


Lähteet: Kangasniemi, A. ja Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta. Arvo ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy.


Voisiko teidän työyhteisönne hyötyä vastaavasta toiminnasta? Tutustu tarkemmin koko palveluvalikoimaamme täällä!

Buusti 360 -logo.