RAVITSEMUSTAIDOILLA HYVINVOINTIA

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen.

PHLU on ollut mukana luomassa Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaa joka sisältää vuodet 2015 - 2020.

Ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmalla pyritään ottamaan ravitsemus entistä paremmin huomioon eri-ikäisten päijäthämäläisten jokapäiväisessä elämässä. Suunnitelma sisältää ehdotuksia, joiden avulla ravitsemusosaaminen ja taito soveltaa ravitsemustietoa omaan arkeen vahvistuvat.

Kunnat ovat ykkösasemassa asukkaiden terveyden edistämisessä. Ravitsemuspäätöksillä voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin. Ravitsemukseen panostamalla voidaan säästää kunnan terveydenhoitomenoissa. Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma tarjoaa monia vaihtoehtoja ravitsemusterveyttä edistävien tekojen toteuttamiselle. Erityisesti halutaan nostaa esille ruoan valmistustaidot, ruokailurytmi ja myönteinen puhe ravitsemuksesta.

Taustalla on päijäthämäläisten ammattilaisten kokemukset ravitsemuksen merkityksestä terveydelle. Suunnitelmassa kuvatut toimenpiteet perustuvat alueella jo tehdyn hyvän terveyden edistämistyön lisäksi mm. kansallisiin ravitsemussuosituksiin ja lihavuusohjelmaan. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hyväksymän suunnitelman on laatinut moniammatillinen eri organisaatioiden ammattilaisista koottu ryhmä.

Suunnitelmassa korostetaan monien eri toimijoiden tärkeää roolia eri-ikäisten asukkaiden ravitsemustaitojen lisäämisessä. Ruoka ja syöminen kuuluvat jokaiseen päivään kotona, päivähoidossa, koulussa, työpaikalla, harrastuksissa ja kaupassa käydessä. Hyvät ja ravitsevat eväät kantavat elämässä pitkälle ja lisäävät niin omaa kuin läheistenkin hyvinvointia.
Lisätietoja: täältä.