Avustukset

Kunnilla on vuosittain mahdollisuus hankea liikutatoiminnan ja liikuntatoimintaa tukevien palveluiden kehittämiseen erilaisia hanketukia ja kehittämisavustuksia.

Tässä listaus erilaisista hankeavustuksia myöntävistä tahoista: 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 

Aluehallintovirasto (AVI)

Leader Suomi

Rakennerahastot

Päijät-Hämeen liitto

STEA avustukset

EU-hankkeet

Hankeavustusten kohteet vaihtelevat eri toimjoilla samoin hankkeiden hakuajat. 

Vuonna 2021 myönnettyjä avustuksia: