LIIKUNTASUOSITUKSET

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTASUOSITUKSET

0-8 -vuotiaille
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - vähintään kolme tuntia päivässä!

Uusien varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan alle 8 -vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa eri muodoissa. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja myönteisen elämänkulun tukeminen kohti liikunnallista aikuisuutta.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21.

Tyttö keppihevosen kanssa.

7-18 -vuotiaille

  • vähintään 1-2 tuntia liikuntaa joka päivä

  • monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille. Helsinki 2008.96 s.(Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry)

Nuorisoa hyppäämässä narua.