CASE - LAHDEN KAUPUNKI

Buusti360 edistää työssä jaksamista yritysten lisäksi myös julkisissa yhteisöissä. Tällä kertaa buustattavana oli Lahden kaupunki.

Hankkeen voimin Työhyvinvointia liikkumalla

Lahden kaupungin työntekijöiden liikuttamiseksi käynnistettiin vuonna 2020 ”Työhyvinvointia Liikkumalla” -hanke. Hankkeeseen haettiin avustusta Aluehallintovirastolta, jonka turvin rakennettiin 90 000 euron vuosibudjetti. Toimintamuotoina olivat henkilöstölle tarjottavat lajikokeilut, kehonkoostumusmittaukset, liikuntaneuvonta ja ohjattu kuntosaliryhmä.

”Kaupungin työnhyvinvoinnin kenttä on muuttunut selkeästi siitä, kun hankesuunnitelma laadittiin vuoden 2019 lopussa. Korona on lisännyt työn kuormittavuutta lähes kaikissa yksiköissä.”, kuvaa Lahden Liikuntapalveluvastaava Jari Unelius.

Lahden Kaupungin logo
120 000 asukkaan Lahdella on noin 3 600 kaupungin työntekijää.

Uneliuksen mukaan Lahdessa ei ollut aiemmin ollut vastaavanlaista, koko kaupungin henkilöstölle suunnattua työhyvinvointiohjelmaa. ”Työantajalle ensisijaista on jaksava ja hyvinvoiva työntekijä. Tavoitteinamme on työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen liikunnan avulla, yhteisöllisyyden lisääminen, omaehtoisen liikuntamotivaation kasvattaminen sekä sairauspoissaolojen vähentäminen.”, Unelius tarkentaa.

Tietoa omasta kehosta ja vinkkejä liikkumiseen

Liikuntaneuvoja Heli Korhonen koki buustaajana toimimisen antoisana ja toiminnan vastanneen tarpeeseen. ”Olemme kiertäneet kaupungin eri yksiköissä tekemässä kehonkoostumusmittauksia, joiden yhteydessä on kerrottu liikuntaneuvonnasta. Liikuntaneuvonnassa käymme osallistujan hyvinvoinnin osa-alueet läpi, tavoitteena edetä lisätä jaksamista ja hyvinvointia pienin askelin. Lisäksi on tarjottu lajikokeiluja sekä liikuntakursseja. Esimerkiksi kesällä pyöräytimme porrastreenikurssin, johon osallistujista osa on jatkanut treenaamista omatoimisesti ja saanut myös työkavereita innostettua mukaan.”, Korhonen summa.

Kaupungin työntekijöiden oma-aloitteinen hakeutuminen palvelun pariin yllätti Korhosen positiivisesti: ”Palvelut on otettu innolla vastaan, ja on ollut mukavaa työskennellä aktiivisen porukan kanssa. Hyvistä kokemuksista on viety viestiä eteenpäin, minkä ansiosta palvelujen käyttöaste on pysynyt korkeana.”

Liikuntaneuvontaa etäyhteydellä.
Korona-aikaan liikuntaneuvontaa toteutettiin etäyhteyksin.

Liikuntaneuvonta ja liikuntatarjonta tukivat osallistujia kohti henkilökohtaisia tavoitteita. ”Monilla tapahtuneet pienet arkiset muutokset paitsi tukevat hyvinvointia ja jaksamista, myös näkyvät positiivisina muutoksina kehonkoostumusmittauksissa. Konkreettisia esimerkkejä ovat kuormituksen ja palautumisen sekä tasaisen ateriarytmin ja energiatasapainon löytäminen. Moni on kertonut kokevansa olonsa kevyemmäksi ja vireystilansa nousseen. Tärkeänä syynä taustalla on liikunnan lisääminen, joka osalla vaikuttanut myös kipuilun vähentymisenä.”, Korhonen tiivistää.

Kuntoilijoita portaissa.
Porrasjuoksu oli yksi hankkeen lajikokeiluista.

Henkilökohtainen liikuntaneuvoja muutoksen tukena

Työhyvinvointipäälliköltä tullut sähköposti sai Riikka Solkion kiinnostumaan hankkeesta. ”Minut sai lähtemään mukaan toimintaan erityisesti halu pitää huolta itsestäni. Lisäksi halusin saada ideoita ja tukea hyvinvoinnistani huolehtimiseen.”, Solkio alustaa.

Koulussa työskentelevälle Solkiolle henkilökohtainen liikuntaneuvonta tarjosi tarkoituksenmukaista tukea: ”Tavoitteenani on huolehtia itsestäni kokonaisvaltaisesti. Liikuntaan en niinkään kaivannut apua tai lisäämistä. Sen sijaan sain tukea ja sparrausta muihin työhyvinvoinnin osa-alueisiin, kuten tauottamiseen ja ruokailujen säännöllistämiseen. Nyt esimerkiksi pidän joka päivä metsässä kahvitauon ilman puhelinta.”, hän selventää.

Kaupungin pääviestintäkanava intra ei Solkion mukaan tavoittanut opettajien kohderyhmää kaikkein tehokkaimmalla tavalla. ”Kouluissa haasteena ovat kiire ja vähäinen tietokoneiden määrä opettajainhuoneessa. Olen kertonut kokemuksistani liikuntaneuvonnasta ja koittanut viedä viestiä eteenpäin.”, hän täsmentää. Solkio kannustaa työyhteisöä valitsemaan itselleen sopivimman viestintäkanavan, jotta kaikilla olisi mahdollisuus löytää palvelujen pariin.

Joustavasti ja rakentavasti yhteistyössä

Aiempien onnistuneiden yhteistyökokemusten myötä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu valikoitui pääyhteistyökumppaniksi jo hankkeen alkuvaiheessa. Unelius kuvaa Buusti360:n laajentaneen hankkeen mahdollisuuksia: ”Ponnistelemme yhdessä kohti hanketavoitteita. Olemme pystyneet tarjoamaan ydinpalvelujemme lisäksi uusia lajikokeiluja, liikuntatapahtuman, ryhmäliikuntaneuvontaa, työhyvinvoinnin webinaarisarjan, henkilöstöliikunnan vertaisohjaajakoulutuksia sekä kohdennetut Firstbeat hyvinvointianalyysit”.

Firstbeat hyvinvointianalyysin palauteluento etäyhteydellä.
Firstbeat hyvinvointianalyysin palauteluento.

Taloudellisista paineista ja koronasta huolimatta hanke toteutui suunnitellusti, ja jatkui vuoden 2022 loppuun asti. Vuonna 2021 eläköitynyt Unelius iloitsi, että voi jättää hankkeen osaaviin käsiin: ”Osallistujamääriä ja asiakaspalaute puhuvat puolestaan. Toiminnalla on varmasti positiivisia vaikutuksia myös pitemmällä tähtäimellä, kun tarkastellaan kaupungin vuosittaista toimintakertomusta, jossa  muun muassa sairaspoissaoloja sekä joka toinen vuosi tehtävän työhyvinvointikyselyn tuloksia.”


Voisiko teidän työyhteisönne hyötyä vastaavasta toiminnasta? Tutustu tarkemmin koko palveluvalikoimaamme täällä!

Buusti 360 -logo.