OLOSUHTEET

Tulossa! 
LIIKUNTAOLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT – HÄMEESSÄ 2030 WEBINAARI

Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelmaan liittyen järjestämme 12.9.2023 klo 9-11 webinaarin liikuntapaikkaolosuhteiden kehittämisestä Päijät-Hämeessä.

Tilaisuudessa käydään läpi Päijät-Hämeen kuntien ja urheiluopistojen tulevien vuosien liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmia sekä keskustellaan yhteistyötä ja jatkotoimenpiteistä. 
Tilaisuuden alussa kuullaan lyhyet alustukset maakunnan tahotilasta liikuntapaikkarakentamisen osalta sekä rahoitusvaihtoehdoista.


Liikunnan olosuhteet

Olosuhde -käsitteellä tarkoitetaan liikunnan ja urheilun yhteydessä ensisijaisesti sitä fyysistä ympäristöä, jossa liikkumista, liikuntaa ja urheilua toteutetaan. Tällaista fyysistä ympäristöä ovat erityisesti rakennettu liikunta- ja urheilupaikkaverkosto sekä luontoympäristöön kytkeytyvät virkistys- ja ulkoilualueet sekä -reitit, joiden suunnittelu ohjautuu vahvasti liikunnan ja urheilun tarpeista. 

Fyysisiä olosuhteita tarkasteltaessa on tärkeätä huomioida myös kävely- ja pyörätiet, leikkipaikat sekä erilaiset puisto- ja piha-alueet yms., jotka edustavat erittäin keskeisiä liikkumisympäristöjä, vaikka eivät suunnittelullisesti ohjaudu ainoastaan liikunnan ja urheilun lähtökohdista. 

Lisäksi fyysisten olosuhteiden piiriin kuuluvaksi voidaan nähdä liikunta- ja urheilupaikkojen erilaiset välineet ja kalusteet sekä myös oheistilat. Edellä kuvatun fyysisen ympäristön ohella voidaan olosuhde -käsitteen pitävän sisällään myös sosiaaliseen ympäristöön liittyviä näkökulmia. Tällaisia olosuhdeteemoja ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilupaikkojen käyttövuoro- ja maksupolitiikkaan sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset.
Olosuhdetyön valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita

Valtionhallinnon tasolla liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallinen ohjaus kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualueen toimenkuvaan. Alueellisella tasolla valtionhallinnon liikuntapaikkarakentamisen tehtäviä toteuttavat aluehallintovirastot. PHLU kuuluu Etelä-Suomen Aluehallintoviraston alle. 

Luonnossa tapahtuvan liikunnan osalta keskeinen valtionhallinnon toimija on OKM:n ohella ympäristöministeriö ja vastaavasti yhdyskuntarakenteeseen liittyvien kehittämiskohteiden (esim. kävely- ja pyörätiet) osalta liikenne- ja viestintäministeriö.Numerotietoa suomalaisesta liikuntapaikkaverkostosta

  • Suomessa arvioidaan olevan nykyisellään n. 36 000 liikuntapaikkaa. Verkosto on maailman kattavimpia asukasmäärään suhteutettuna.
  • Suomen liikuntapaikkaverkostosta selvä pääosa (n. 70%) on kuntien omistamaa. Liikuntapaikkaverkoston jälleenhankinta-arvoksi on arvioitu lähes 15 miljardia euroa.
  • Opetusministeriön tuki liikuntapaikkarakentamiseen vuosittain n. 25 miljoonaa euroa.

Kaupunkien ja kuntien liikuntaolosuhteet

Kaupunkien ja kuntien olisi hyvä tehdä liikuntaolosuhteiden osalta suunnitelmat liikuntaolosuhteiden kehittämisestä. 

Tässä alla mallina Jyväskylän kaupungin liikuntaolosuhteiden suunnitelmia:
Jyväskylä on etenemässä liikuntarakentamisessa ja olosuhteiden kehittämisessä laajalla rintamalla. 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut on valmistellut liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelman kuluvalle vuosikymmennelle eli vuosille 2022-2030. 
Ohjelman tavoitteena on linjata Jyväskylän liikuntaolosuhteiden keskeiset kehittämisen linjat. Esitetyt suunnitelmat pohjautuvat ajan tasaisiin selvitystutkimuksiin, kuten liikunnan palveluverkkoselvitykseen, Jyväskylän kaupungin toimenpideohjelmiin sekä kaupungin kumppanuussopimuksiin. Alla PDF esitys suunnitelmasta.

Kaupunkiin on tehty myös omat luonto- ja lähiliikuntaohjelmat. Luonto-ohjelmasta löytyy lisätietoja täältä.  Lähiliikuntaohjelmasta löytyy lisätietoja täältä.Askelmerkit olosuhdeloikkaan
- Smart Sportin tuottama ideaopas kunnan liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laadintaan

Tässä ideaoppaassa kuvataan, miksi ja millä tavoin kunnissa kannattaisi toteuttaa kuntatasoisia liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmia.
Kunnissa tällaista pitkäjänteistä suunnitelmaa on ollut tapana kutsua liikuntapaikkasuunnitelmaksi. Tässä ideaoppaassa lähestymistapa tarjoaa kunnille välineitä luoda tulevaisuudessa paremmin erilaiset käyttäjäryhmät huomioivia liikkumis-, liikunta- ja urheiluolosuhteita. Strateginen, suunnitelmallinen ja osallistava toimintapa mahdollistavat pisimmälle kantavat kehitysloikat – myös kuntien olosuhdetyössä.

Opas on ladattavissa tästä linkistä. Olosuhdeasioista saat lisätietoja PHLU:ssa.

Arto Virtanen, puh. 040 582 1092 tai arto.virtanen(at)phlu.fi

(Mai-Brit Salo, puh. 040 836 7766 tai maippi.salo(at)phlu.fi)