LIIKKUVA KOULU

Yhdessä liikkuen, oppimista tukien 
Ideoita Liikkuvan koulun toteutukseen tästä.

Liikkuva koulu - toiminnan nykytilan arviointi
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan koulullenne oikeat kehittämiskohteet . Se on todettu hyväksi apuvälineeksi myös kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa. Katso lisää tästä ! 

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Kehittämisen apuna on käytössä mm. nykytilanarviointi. Lisätietoa www.liikkuvakoulu.fi. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes. 

Koulut saavat alueellista tukea ja tsemppausta Päijät-Hämeen Liikunnalta ja Urheilulta. Tuen eri muotoja ovat osaamisen lisääminen koulutusten ja verkostojen avulla niin oppilaille, opettajille, apip-toiminnanohjaajille kuin kerho-ohjaajille. Olemme mukana myös tarvittaessa toiminnallisissa vanhempainilloissa ja erilaisissa perheliikuntatapahtumissa.

Myös Buusti360 tarjoaa kattavasti palveluja työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi. Tutustu tästä!

Lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Heidi Mälkönen
heidi.malkonen(at)phlu.fi
p. 041 313 9882


Ylä-asteluokka.