VASTUULLISUUS

PHLU haluaa olla tekemässä suomalaisesta yhteiskunnasta vastuullisempaa, kestävämpää, reilumpaa ja liikunnallisempaa.

PHLU:ssa halutaan toimia vastuullisesti ja toiminnan pohjaksi on rakennettu oma vastuullisuusohjelma (tiedostona alla).  Tavoitteena on, että vastuullinen toiminta näkyy arjen valinnoissa ja kaikissa toiminnoissa. 

PHLU:n vastuullisuusohjelman perusperiaatteita ovat:

”Vastuullisuus on osana kaikkea toimintaamme ja arjen valintojamme”.

 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja eettisyys
  ” Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme ja liikunta kuuluu kaikille”.
 • Hyvä hallinto
  ”Toimintamme on tasapuolista, vastuullista ja avointa”.
 • Turvallinen toimintaympäristö
  ” Liikunta ja urheilu tuottaa kaikille myönteisiä kokemuksia ja hyvää oloa”
 • Ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys
  ”Ympäristö ja siihen liittyvät vallinnat ja teot ovat meille tärkeitä”.

PHLU:ssa vastuullisuusohjelman toteutuksesta vastaa aluejohtaja ja sitä toteutetaan yhdessä koko henkilöstön ja hallituksen kanssa. Vastuullisuusohjelma toimii myös perehdyttämisen välineenä työntekijöille, hallituksen jäsenille ja työharjoittelijoille. Vastuullisuusohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain ja sitä päivitetään aina tarpeen vaatiessa. 

PHLU:n vastuullisuusohjelman perustana ovat mm. urheilun yhteinen vastuullisuusohjelma (2020), Kestävän kehityksen 2030 tavoitteet, ihmisoikeudet sekä seuraavat lait ja Suomea velvoittavat sopimukset:

- Liikuntalaki (390/2015).
- Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986).
- Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).
- Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016).
- Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017).

PHLU haluaa kannustaa omalla esimerkillään kaikkia jäseniä ja toiminnassa mukana olevia tahoja noudattamaan vastuullisuusperiaatteita omassa toiminnassaan. PHLU:lta saa tarvitteassa tukea ja apua vastuullisen toiminnan kehittämiseen. 

Vastuullisuusohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain ja päivitetään tarpeiden mukaan. 

Lisätietoa:

Aluejohtaja Mai-Brit Salo, maippi.salo(a)phlu.fi, puh. 040 8367766,