ANSIOMERKIT

Vapaaehtoistyön palkka on usein hyvä mieli ja ryhmän arvostus. Vallitseeko seurassanne palkitsemisen kulttuuri? Miten osoitatte "respectiä" seuranne toimihenkilöitä, ohjaajia, valmentajia ja pitkäaikaisia talkootyöntekijöitä kohtaan? PHLU tarjoaa apua seurojen palkitsemiseen. Jäsenyhdistykset voivat anoa ansioituneille seuratoimijoille PHLU:n ansiomerkkiä.

PHLU:n järjestövaliokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään anomuksia. Ansiomerkkianomus täytyy tehdä viimeistään kuukautta ennen ansiomerkin luovutusta. Myönnettävä ansiomerkki voi olla eri kuin anomuksessa ehdotettu.

Ansiomerkkianomus-lomake

ANSIOMERKIT JA HINNAT:
Ansiomerkit 40 € / kpl, kultainen ja hopeinen
Ansiolevyt 20 € / kpl kaiverruksineen, kultainen, hopeinen ja pronssinen
Pöytäviiri (standaari) 40 € / kpl ilman laattaa, 50 € / kpl hopealaatalla

Lisätietoja:
Arto Virtanen 
arto.virtanen@phlu.fi
*************************************************ANSIOMERKKISÄÄNNÖT

1. §               
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n ansiomerkkejä, ansiolevyjä ja pienoislippuja annetaan henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet alueen tai sen jäsenyhteisöjen toimintaa taikka muuten työskennelleet alueen urheilun hyväksi. Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun huomionosoituksia myönnettäessä otetaan huomioon henkilön / yhteisön toiminta-alueen urheilun hyväksi ennen PHLU:n perustamista.2. §               

Alueen ansiomerkkien, ansiolevyjen ja pienoislippujen myöntämisestä päättää PHLU:n hallitus.3. §               

Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun ansiomerkit ja ansiolevyt ovat:

1 Kultainen ansiomerkki
2. Hopeinen ansiomerkki
3. Kultainen ansiolevy
4. Hopeinen ansiolevy
5. Ansiolevy4. §               
KULTAINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää

a) henkilölle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ja menestyksellisesti alueen ja sen jäsenyhteisöjen vastuullisissa johtotehtävissä tai toiminut erittäin merkityksellisesti koko maan urheiluelämän hyväksi,

b) aktiiviurheilijalle, joka on voittanut olympia- tai MM-kisoissa tai jonka urheilusaavutukset ovat olleet erittäin merkittävät.5. §
HOPEINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää

a) henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti ja menestyksellisesti alueen tai sen jäsenyhteisöjen vastuullisissa johtotehtävissä tai toiminut muulla tavoin erittäin ansiokkaasti alueen urheilutoiminnan hyväksi

b) aktiiviurheilijalle, joka on menestyksellisesti edustanut Suomea arvokilpailuissa.6. §
KULTAINEN ANSIOLEVY voidaan myöntää

a) henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti osallistunut alueen tai sen jäsenseurojen toimintaan tai toimenpiteillään erittäin merkittävästi tukenut niiden työtä

b) aktiiviurheilijalle, jonka saavutukset ovat erityisen huomattavat.7. §
HOPEINEN ANSIOLEVY voidaan myöntää

a) henkilölle, joka on merkittävästi auttanut ja edistänyt alueen tai sen jäsenyhteisöjen toimintaa tai tukenut niitä taloudellisesti merkittävällä tavalla

b) aktiiviurheilijalle harkinnan mukaan.8. §
ANSIOLEVY voidaan myöntää

a) henkilölle, joka on jatkuvasti osallistunut alueen tai sen jäsenseurojen toimintaan tai tukenut niitä taloudellisesti

b) aktiiviurheilijalle harkinnan mukaan9. §
Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun PIENOISLIPPU voidaan antaa muistolahjana

a) henkilölle, joka on menestyksellisesti työskennellyt alueen tai sen jäsenseuran hyväksi, täyttäessään merkkivuosia kuitenkin vähintään 50 vuotta

b) alueen lahjana urheilussa ansioituneille merkkihenkilöille juhlavuosien yhteydessä

c) muistolahjana alueelta poismuuttavalle ansiotuneelle urheilun toimihenkilölle

d) seuralle, joka täyttää 50 vuotta

e) samoin liitoille, muille alueille, järjestöille, urheiluopistoille ym. yhteisöille

f) alueen ulkopuolelta (ulkomailta ym.) tulevalle kilpailujoukkueelle ym. vastaaville

g) muille kuin edellä mainituille Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun hallituksen harkinnan mukaan.10. §
ANSIOLEVY "PUUALUSTALLA",
HOPEINEN ANSIOLEVY "PUUALUSTALLA",
KULTAINEN ANSIOLEVY "PUUALUSTALLA" voidaan myöntää

omistuslaatalla varustettuna seuralle, yhdistykselle, yhteisölle tai näihin verrattavalle kunnianosoituksena tai

muistolahjana hyvästä ja rehdistä urheiluhenkeä osoittavasta yhteistoiminnasta Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.11. §
Ansiomerkkien, ansiolevyjen ja pienoislipun saajista pitää alue luetteloa.12. §
Ansiomerkeistä ja ansiolevyistä peritään niiden todellinen hinta ja sen maksaa ehdotuksen tekijä
                                                                 ***