OKM:n kesätoiminnan avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikunnan aluejärjestöille 2 478 000 € avustuksina edelleen jaettavaksi liikunta- ja urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria kesätöihin. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle myönnettiin hankeavustusta 175 000 € (OKM/46/625/2023) 250 nuoren kesätyöllistämiseksi PHLU:n alueen urheiluseuroille. Lisäksi PHLU sai kesätyöllistämiseen liittyvää koulutustukea, jonka avulla järjestämme seuroille maksuttomia koulutuksia huhti-syyskuun aikana.

KAIKKI AVUSTUKSET ON JAETTU!

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.4. – 30.9.2023. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15 – 29 -vuotiaat. Haku alkaa ke 22.3. ja päättyy 23.4. Hakemukset käsitellään viikoittain saapumisjärjestyksessä ja päätöksistä tiedotetaan hakijan yhteyshenkilöä.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella katetaan henkilön palkkakuluista 700 € osuus/henkilö, sisältäen sivukulut.

Jokaisen avustusta saavan seuran tulee osallistua Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun järjestämään kesätyöllistämiseen liittyvään Urheiluseura (nuoren) työnantajana -koulutukseen.

Tutustu muihin ilmaisiin kesätoiminnan avustus -koulutuksiin täältä.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että:

  • Lähtökohta on, että työllistetään nuori kahdeksi viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä, 30 tuntia / viikko tai pidemmäksi ajaksi pienemmällä viikkotyötuntiajalla, yhteensä noin 60 tuntia. Työajan voi jaksottaa esim. yksi leiriviikko kesäkuussa, toinen elokuussa tai kesä-elokuun ajan muutaman tunnin viikossa.
  • Palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut. HUOM! Avustusta ei voi jakaa useamman nuoren kesken.
  • Samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää, mutta yksi nuori voi käyttää vain yhden avustuksen. 

Työsopimuspohja (pdf)

Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää hakulomakkeen.
2. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry hyväksyy hakemuksen (tai pyytää lisätietoja) ja pyytää täyttämään delegointisopimuksen.
3. Seura täyttää  delegointisopimuksen (lähetetään erikseen), laatii ja allekirjoittaa työsopimukset (malli yllä) ja toimittaa ne PHLU:lle (allekirjoita, skannaa ja lähetä jaakko.raty@phlu.fi tai toimita osoitteeseen: 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Urheilukeskus
Salpausselänkatu 8
15110 Lahti
4. PHLU suorittaa 700€ maksun seuran osoittamalle tilille erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
5. Seura (virallinen nimenkirjoittaja) tekee lyhyen tiliselvityksen 31.10. 2023 mennessä PHLU:lle työn suorittamisen jälkeen.


Lisätietoja 
seurakehittäjä Jaakko Räty
jaakko.raty(at)phlu.fi, p. 040 552 4261

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: 
Erityisavustukset valtionapukelpoisille liikunnan aluejärjestöille lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen seuratoiminnassa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö