URHEILUSEUROILLA ON MAHDOLLISUUS PALKATA TYÖNTEKIJÄ PALKKATUELLA

Kaukalopallo Lahti ry palkkasi seuraan työntekijän palkkatuella. ”Uuden työntekijän työnkuvaan kuuluu mm. kaukiskoulu, yhteistyökuvioiden kartoittaminen sekä seuran auttaminen erilaisissa seuran toiminnoissa,” kertoo Kaukalopallo Lahti ry:n puheenjohtaja Petri Laine.  Palkkauksessa apuna on toiminut Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu.

Päijät-Hämeen liikunnalla ja urheilulla on Työllisty hyvässä seurassa -hanke, jonka avulla työllistetään nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä Päijät-Hämeen alueen urheiluseuroihin. Työllistämispalvelu tarjoaa mahdollisuuden palkkatukityöllistämiseen ja työkokeiluun. Vuonna 2022 Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu eli PHLU työllisti työllistämispalvelun kautta noin 200 työntekijää. Tavoitteena on edistää nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä urheiluseuroihin, muihin yhdistyksiin ja yrityksiin. Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu rakentaa työttömille toimivia jatkopolkuja työelämään ja liikunta-, kiinteistönhoito-, liiketalouden- ja terveydenhoitoalan ammattitutkinnoille, edistää urheiluseurojen toimimista työnantajina sekä auttaa niin kuntia kuin muitakin alueen työnantajia löytämään ja kehittämään uudenlaisia malleja työllistää. PHLU tarjoaa myös yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona työllistyä. Oppisopimus on mahdollinen, jolloin työntekijä voi työskennellessään urheiluseurassa valmistua esimerkiksi liikuntaneuvojaksi, joka on toisen asteen ammattitutkinto. Keskeinen osa toimintaa on laadukas asiakasprosessi. Petri Laine kuvailee yhteistyötä PHLU:n kanssa: ”Alkuun kun kaikki yhteistyöasiat oli saatu kuntoon Kaukalopallo Lahti ry:n kanssa, niin sen jälkeen kaikki on ollut yllättävänkin helppoa ja sujuvaa PHLU:n kanssa.    Palkkaaminen on aika alussa, joten silleen vaikea sanoa, mutta tähän mennessä homma on sujunut hyvin ja olen tyytyväinen palkkaukseen.”

Petri Laine ohjaamassa kaukiskoululaisia. (Kuva: Jouni Valkeeniemi)

Työllisty hyvässä seurassa- hankkeen myötä seurat voivat saada palkkaukseen palkkatukea. Palkkatuki on max. 1800 €/kk, joka sisältää työnantajakustannukset. Palkkatuesta siis maksetaan työntekijän palkka, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja kaikki lakisääteiset vakuutusmaksut. Palkkatuessa työntekijän työaika on yleensä 25 h/vk. PHLU hoitaa työntekijän palkanmaksun ja työnantajana toimivan yhdistyksen työnantajavelvoitteet Suomi.fi palvelun avulla. Jotta seura voi osallistua PHLU:n työllistämispalveluun, tulee seuran olla PHLU:n jäsen. Sen lisäksi seuran pitää avata vain tätä työllistämistoimintaa varten tili Osuuspankkiryhmittymän pankkiin, myöntää PHLU:lle Suomi.fi valtuudet (11 kpl) sähköiseen asiointiin palkka-asioiden hoitamiseksi sekä antaa valtakirjat vakuutusasiointiin verkossa. Työllistämispalvelun hallintomaksu seuralle on 60e/kk. Seuralle jää palkkatuella työllistetyn perehdytys, työnjohto sekä työterveyshuollon järjestäminen. Petri Laine suosittelee muitakin kaukalopalloseuroja palkkaamaan työntekijän palkkatuella, etenkin jos mahdollisella työntekijällä on jo osaamista seuratoiminnasta.

Kaukalopallo Lahti ry on helmikuussa käynnistänyt RC Pajulahden kaukiskoulun. ”Kaukiskoulu on ollut nyt kolmesti ja osallistujamäärä on ollut kymmenen lapsen hujakoilla, kahdeksan poikaa ja pari tyttöä on koulussa käynyt. Kaukiskoulu on saanut hyvän vastaanoton ja herättänyt mielenkiintoa. Olemme alkaneet kehittää ja suunnitella jo ensi talvea, jolloin koitamme laajentaa yläasteikäisiin ja tehdä yhteistyötä koulujen kanssa.”

RC Pajulahden kaukiskoulu helmikuussa 2023. (Kuva: Jouni Valkeeniemi)

Muidenkin kaukalopalloseurojen kannattaa perehtyä työntekijän palkkaukseen palkkatuella ja miettiä olisiko se hyvä vaihtoehto omalle seuralle. Työntekijän palkkaus voi mahdollistaa seuratoiminnan laajentumisen esimerkiksi junioritoimintaan ja kaukiskouluihin. Jos ensi talveksi on tarkoitus käynnistää kokonaan uutta junioritoimintaa, voi siihen myös hakea OKM:ltä seuratukea marraskuussa. Myös liitto avustaa kaukiskouluja. Lisää voi lukea: Tuet ja avustukset – Suomen Kaukalopalloliitto
Seuran tarpeiden ja työntekijän osaamisen mukaan työtehtäviä seurassa voi olla esimerkiksi valmennuksen, viestinnän ja markkinoinnin, tapahtumien järjestämisen tai hallinnon parissa.