TYÖKUNTOTODISTUS

Työkuntotodistus on Työkykyisenä Työelämään -hankkeen aikana kehitetty kannustin ja apu työnhakuun. Todistuksen suorittaja on osoittanut elintapaohjaus- ja/tai työllistymisprosessinsa yhteydessä aktiivisuutensa, arjen hallinnan taitonsa sekä tahtonsa pitää huolta itsestään ja jaksamisestaan.

Työkuntotodistuksen tärkein tehtävä on osoittaa paitsi työttömälle itselleen, myös työnhakutilanteessa työnantajalle, että työnhakijalla on vähintäänkin kohtuulliset edellytykset selvitä työssään.

Esimerkki työkuntotodistuksesta.
Lomakkeita.

Työkuntotodistuksessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen luomaa Kykyviisari-kyselyä. Kysely mittaa vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

Kykyviisarista lisätietoa täältä: TTL Kykyviisari⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Todistusta ja sen toimintamallia on hyödynnetty Lahden alueen lisäksi muun muassa Kouvolassa ja Tampereella. Työllistämistä edistäviä toimijoita ja elintapaohjauksen tai liikuntaneuvonnan toteuttajia kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön, jotta Työkuntotodistus palvelisi kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin.Materiaali ammattilaisille

Täältä löydät ammattilaisille tarkoitetun sivuston, jossa on tarvittavat materiaalit ja ohjeistukset Työkuntotodistuksen käyttöönottamiseksi:

Työkuntotodistus - Ammattilaisille

Todistuksen kriteeristöä on noudatettava tiukasti, jotta sen uskottavuus ja arvostus työmarkkinoilla säilyy.


Lisätietoja:

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi
p. 044 240 7490