TOTEUTUSMALLEJA

Radalla Resort, Iitti

Jotta pyörämatkailijat innostuvat jakamaan asiakaskokemuksiaan ja löytävät muiden vinkit alueen parhaista pyöräilykohteista, digipostikorttia voi hyödyntää ja tuoda esille erilaisien kamppanjoiden, kilpailujen, tapahtumien sekä somen avulla. 

Materiaalipankista löydät valmiit graafikon suunnittelemat digipostikortti - pohjat.

Ideoinnin tueksi esittelemme muutamia hankkeen aikana järjestettyjä tempauksia.